Online poradna

Otázka:

Dodávání služeb neplátcům do zahraničí

Dobrý den, zakládám volnou živnost, knižní editor. Všichni budoucí zákazníci jsou ze zahraničí (jak EU, tak USA/Austrálie). Očekávaný obrat je do 800tisíc ročně. Zákaznici jsou koncoví/soukromé osoby. Musím být registrovaný plátce DPH? Nebo snad identifikovaná osoba? A pokud ano, jaké DPH mám účtovat? Naše? Jejich? Dodávám sice do zahraničí, ale výkon služby je na našem území...
Odpověď:

1) Poskytování služeb do zahraničí mimo EU nemá na Vaše povinnosti k DPH v ČR žádný vliv. Je však možné, že budete muset plnit podmínky zákonů země do které dodáváte (USA, Austrálie).

2) Poskytování služeb do jiné země EU fyzickým osobám, které nepodnikají (přesněji neprovozuji ekonomickou činnost) nemá na Vaše povinnosti k DPH v ČR žádný vliv (kromě počítání obratu 1 mil. Kč). Je však možné, že se stanete plátcem DPH v té zemi kam dodáváte a pak budete muset odvádět DPH v jejich výši a dle jejich pravidel.

3) Nejpozději okamžikem poskytnutí první služby do EU právnické osobě, nebo podnikající fyzické osobě se stanete identifikovanou osobou v ČR (už pro tuto službu). Jako identifikovaná osoba se dobrovolně můžete zaregistrovat už před zasláním faktury, jakmile uzavřete příslušnou smlouvu. To Vám může zjednodušit komunikaci se zákazníkem. Tyto dodávky Vám nezpůsobí žádné povinnosti v jiné zemi EU. pb