Online poradna

Otázka:

Družstevní podíl výměnou za dar

Bytové družstvo má uvolněný podíl, ke kterému se váže byt. Mám zájem stát se členem družstva a dostat do nájmu předmětný byt, avšak družstvo po mě chce, abych uhradil vstupní vklad 1.000,-- Kč a zbytek (1.100.000,-- Kč) mám družstvu předat na základě darovací smlouvy. družstvo z tohoto daru bude platit daň z příjmu. Nehrozí však povinnost zaplatit daň z příjmu ("darovací daň") i mně, když dostanu členský podíl v družstvu o tržní hodnotě přesahující jeden milion Kč bez náležité protihodnoty (pouze vstupní vklad 1.000,-- Kč a zbytek bude formálně dar družstvu) a dostanu tedy tento podíl v podstatě též darem? Předem moc děkuji za Vaši odpověd a přeji mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2019!
Odpověď:

Pokud drží družstvo uvolněný podíl, pak Vám jej bude prodávat (nebudete platit vklad, ale budete si od družstva kupovat podíl na družstvu).

Jelikož Vy a družstvo nejste spřízněné (spojené) osoby(teda pokud má družstvo alespoň 5 členů), pak se neřeší cena obvyklá a skutečnost, že jste nabyl podíl za 1 000 Kč se doměřovat nebude (a pokud ano, tak družstvu).

Pokud by někdo prohlásil, že vaše transakce (dar + prodej za nízkou cenu) je formálním zakrytím skutečnosti, že jste nakoupil za 1 101 tis. Kč (což asi je pravda), pak Vám z toho žádný doměrek daně nehrozí (spíš družstvu)

Pouze je to pro Vás nevýhodné, pokud byste chtěl podíl na družstvu do 2 let převést dál (tj. prodat tento družstevní byt) popř. tam nebydlel a chtěl jej prodat do 5 let.

Připadá mne, že družstvo volí toto "obcházení skutečnosti" z jakési neznalosti nebo nezkušenosti, protože žádné straně nepřinese výhody, pouze potencionální nevýhody.

Osobně bych se snažil jim to ještě rozmluvit - nevím, co je na tuto myšlenku přivedlo. pb