Online poradna

Otázka:

Sdružení (společnost) plátce a neplátce

Dobrý den, chystáme se od 1.1.2019 založit společnost (sdružení bez právní subjektivity). Jeden z členů bude plátce DPH, druhý ne. Faktury bude za celou společnost vystavovat plátce. On bude také vše vykazovat (DPH na vstupu i na výstupu) ve svém přiznání k DPH a KH DPH (nic nebude kráceno dohodnutým podílem na příjmech a výdajích). Je nutné provádět vzájemnou přefakturaci mezi členy společnosti? Nebo stačí po skončení zdaňovacího období si příjmy/výnosy a k nim přináležející výdaje/náklady rozdělit podle dohodnutého poměru? Děkuji. RP
Odpověď:

Pokud kupující, plátce DPH, bud mít podíl na společnosti třeba 65 %, pak bude mít nárok na 65 % odpočtu DPH. Zbylá část nákupu bude pro činnost neplátce a nebude nárok na odpočet. Pokud toto dodržíte, pak netřeba dělat přefakturaci.

Akorát prodávající, plátce DPH, bude mít povinnost prodat s DPH celé plnění.

Takže mně společnost plátce s neplátcem připadá hodně nevýhodná. pb