Online poradna

Otázka:

Odpisy bytů při pronájmu

Dobrý den, nemohla by jste mi poradit ohledně odpisů při pronájmu bytu: 1.) Byt jsem pořídil v r.2011 a hned jej začal pronajímat. Vždy jsem měl příjem nájemného proti skutečným nákladům (nevyužíval jsem paušál 30%). Odpisy jako náklad bych chtěl využít poprvé za r.2018. Byt mám delší dobu než 5 let. Základ pro výpočet odpisů je pořizovací cena r. r.2011 nebo mohu byt ocenit a za základ pro odpis vzít cenu z odhadu ? Také se chci zeptat kdo mi může zpracovat posudek na cenu nemovitosti? (znalec nebo stačí odhadce či realitní kancelář) A také mám dotaz zda začínám odepisovat tak , že se jedná o první rok odpisu nebo sedmý rok od začátku pronájmu. Nikdy jsem nevyužil na náklady paušál, vždy jsem šel metodou přímých nákladů. 2.) Byt jsem zdědil v r.2005. v r.2018 jsem ho začal pronajímat. Mohu využít odpisy pro náklady za r.2018 ? Pokud ano, mohu pro tyto odpisy využít posudek na cenu bytu a kdo by měl tento posudek zpracovat ? ( znalec nebo stačí odhadce či realitní kancelář) 3.) Koupil jsem v r. 2010 podíl v bytovém družstvu za 1 200 000,- Kč, v r.2011 jsem od bytového družstva odkoupil tento byt za zbytkovou cenu cca 10 tis. Kč. Mohu využít odpisy pro náklady za r.2018 ? Pokud ano, mohu pro tyto odpisy využít posudek na cenu bytu a kdo by měl tento posudek zpracovat ? ( znalec nebo stačí odhadce či realitní kancelář) 4.) V r.2016 jsem si pořídil byt. Hned jsem ho začal pronajímat. Vždy jsem měl příjem nájemného proti skutečným nákladům (nevyužíval jsem paušál 30%). Odpisy jako náklad bych chtěl využít poprvé za r.2018. Byt mám kratší dobu než 5 let. Základ pro výpočet odpisů je pořizovací cena nebo si mohu nechat byt ocenit a za základ pro odpis vzít cenu z odhadu ? Také se chci zeptat kdo mi může zpracovat posudek na cenu nemovitosti? (znalec nebo stačí odhadce či realitní kancelář) A také mám dotaz zda začínám odepisovat tak , že se jedná o první rok odpisu nebo třetí rok od začátku pronájmu. Nikdy jsem nevyužil na náklady paušál, vždy jsem šel metodou přímých nákladů.
Odpověď:

1) Základem pro odpisování je pořizovací cena v roce 2011, i když jste odpisy v letech 2011-2017 neuplatňoval.

Pokud jste odpisy neuplatnil, bude se jednat o první rok odpisu (ale pokud uplatníte druhý rok odpisu s tím, že první rok jste uplatnil již např. 2016 a zapomněl jej vypsat a uplatnit do přiznání a ani jste kvůli té chybě nepodával dodatečné přiznání, pak jste také nic neporušil).

2) U zděděného bytu je podstatné, zda ho již zůstavitel odpisoval a odpisy uplatňoval na snížení daně. Pokud ano, budete pokračovat v jeho započatém odpisování dál. Pokud ne (troufl bych si říci, pokud se Vám nepodaří zjistit, zda zůstavitel v roce 2005 nebo dříve uplatňoval odpisy, je pravděpodobné, že to nedokáže zjistit ani správce daně, ale třeba se přiznání archivují déle a třeba správce bude hledat v archívu), pak budete odpisovat z ceny stanovené dle zákona o oceňování majetku. Zákon po Vás nechce, aby odhad udělal znalec, udělat si jej můžete klidně sám nebo realitní kancelář. Musíte si ale umět obhájit, že odhad by proveden správně. Pokud bude odhad dělat znalec, nebudete muset správnost obhajovat Vy, ale správce by jedině mohl prokázat, že odhadce udělal chybu při stanovování ceny - v tom je výhoda odhadu ceny znalcem. pb