Online poradna

Otázka:

Hypoteční úroky v roce pořízení

Dobrý den, letos budu kupovat byt, čerpat hypotéku budu nejspíše od srpna 2018. Můžu si pak v rámci ročního zúčtování či v rámci DPFO za rok 2018 uplatnit úroky z hypotéky? Na internetu jsem našla, že je nutné splnit dvě podmínky 1) použití úvěru na "bytové potřeby", 2) poplatník je "účastníkem úvěru", ale v zákoně se hovoří i o tom, že "Jde-li o předmět bytové potřeby uvedený v odstavci 3 písm. a) až c) a e), může být základ daně snížen pouze ve zdaňovacím období, po jehož celou dobu poplatník předmět bytové potřeby uvedený v odstavci 3 písm. a) až c) vlastnil" .. Z čehož si tedy nejsem jistá, zda si můžu uplatnit úroky, když nebudu vlastníkem bytu po celý rok 2018, ale pouze v druhé polovině roku. Na jednom portálu mě odkazovali na větu ze Zákona o daních z příjmů § 15 odst. 4), kde se píše, že " V roce nabytí vlastnictví však stačí, jestliže předmět bytové potřeby poplatník vlastnil ke konci zdaňovacího období. " Toto info jsem ale našla za větou "Jde-li o předmět bytové potřeby uvedený v odstavci 3 písm. b) - koupě pozemku", což není můj případ .. Nevím tedy, jestli se info - stačí, abych vlastnila ke konci roku - vztahuje ke všem bytovým potřebám? Předem děkuji za odpověď. Krásný den.
Odpověď:

I když věta "V roce nabytí..." následuje po větě "Jde-li o předmět..... koupě pozemku", týká se všech případů "bytových potřeb" a tudíž můžete úroky z úvěru na nabytí bytu uplatnit už v roce pořízení bytu. pb