Online poradna

Otázka:

Bonus na dítě při započtení daně dle zaplacené v zahraničí

V roce 2017 byl jediným příjmem příjem ze závislé činnosti v Rakousku (tam placeno pojištění i daň). Daňové přiznání by nemuselo být podáno ale při jeho zpracování (podle smlouvy o dvojím zdanění s Rakouskem) vyplývá nárok na bonus na dítě. Je nárok na bonus a má tedy smysl podávat daňové přiznání (nebo se tento příjem nezapočítává podle §35c ZDP a nárok není) ? V minulosti jste řešili obdobný případ za rok 2014 u SRN kde je to ovšem jednoznačné ze smlouvy o dvojím zdanění. Děkuji za odpověď
Odpověď:

Jsem přesvědčen, že i v případě Rakouska, pokud použijete metodu započtení zaplacené daně dle článku 22 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, (a ne metodu vynětí dle § 38 odst. (4) ZDP), tak Vám nárok na bonus vznikne v souladu s českým zákonem o ZDP. Dle § 35c se nezapočítává pouze příjem VYŇATÝ. Právo volby metody Vám dává poslední věta výše uvedeného odst. (4).

Pokud se rozhodnete podat přiznání, potěší mně informace, jak na to správce daně zareagoval. Děkuji. pb