Online poradna

Otázka:

Opravný doklad v režimu přenesení povinnosti

Dobrý den, vystavujeme faktury s přenesenou povinností na elektromontážní práce. Nyní nám zákazník po dvou měsících celou práci oprávněně reklamoval. Vystavila jsem mu opravný doklad na celou částku taktéž s přenesenou povinností. Na opravném dokladu je datum vystavení a DUZP 30.6.16, zákazník nám převzetí opravného dokladu potvrdil až 10.7.16. S jakým datem vstupuje tento opravný doklad do přiznání a do kontrolního hlášení? Je vůbec nutné žádat odběratele o potvrzení převzetí opravného dokladu? Děkuji za odpověď a za provozování poradny.

Odpověď:

Zdanitelné plnění nastává teprve okamžikem, kdy příjemce obdrží opravný dokad, tedy v kontorlním hlášení a daňovém přiznání bude až červenci.

Vy máte povinnost prokázat, že jste daňový doklad předali; potvrzení převzetí je ten nejvíce průkazný (ale určitě ne jediný) způsob, jak to učinit. pb