Online poradna

Otázka:

Doplatek při nepodaném přiznání

Jaké sankce a v jaké výši se vyměří ze zanedbání podání přiznání k dani z nemovitosti při přiznaném dědictví pozemku ( ovocný sad - zahrada) z r. 2003. Přiznání nebylo podáno. Děkuji

Odpověď:

5 % z daně uvedené na přiznání za nepodání přiznání

+ 20 % z daně uvedené na přiznání, pokud to zjistí správce daně na základě kontroly

+ 14 % ročně z dlužné částky za nezaplacení daně (za roky 2013, 2014 a 2015).

+ samozřejmě daň za roky 2013, 2014, 2015.

Takže počítejte, že doplatít daň za tři roky + sankce ve výši maximálně ještě jednoho roku daně.