Online poradna

Otázka:

Podání přiznání před ukončením období

Podání přiznání před ukončením období II Děkuji za odpověď na mou otázku ! ANO, jde mi o to, abych to nemusel podávat elektronicky. Tiskopisy jsou na http://business.center.cz/business/sablony/s10-priznani-k-dani-silnicni.aspx Ještě otázka ke lhůtě: Nejvýznamnějším důsledkem je určitě konec lhůty pro podání daňového přiznání. Toto daňové přiznání se podává nejpozději do 31.1. po uplynutí zdaňovacího období, konec tedy připadne na 31.12. příslušného roku (skutečnost určující počátek běhu lhůty), nicméně lhůta započne běžet dnem 1.1. následujícího roku. NELZE TEDY § 8 odst. 1 SD spojovat s počátkem běhu lhůty ?

Odpověď:

Nikoliv, nesmíte zaměnit  začátek období (lhůty) kdy se dá podávat přiznání a den, od kterého se odvíjí výpočet konce období (začátek lhůty pro výpočet).

Zákon nikde neurčuje začátek období, kdy se dá podat přiznání.

Pouze z logiky věci by někdo mohl tvrdit, že přiznání "za období roku 2014" lze podat až po ukončení období. Ale v zákoně toto oporu nemá. pb