Online poradna

Otázka:

Srážka daně při vystoupení zahraničních umělců

Organizace pořádající koncerty umělců uhradí částku požadovanou dle smlouvy (za koncert zahraniční skupiny na území České republiky) na účet zahraniční agentury. Zahraniční agentura zašle na tuto celkovou částku dvě faktury-faktura za poplatek umělce a faktura za produkční náklady. Má organizace povinnost platit srážkovou daň? Nebo je to povinnost zahraniční agentury? Pokud je to povinnost organizace, z jaké částky platí srážkovou daň? Jen z částky na faktuře za poplatek umělce nebo z obou částek, tzn. z celkové částky, která byla napsána ve smlouvě (a je rozdělena do dvou faktur)? Děkuji za informace.

Odpověď:

Organizace rozhodně nesráží daň dle § 7 (6) z příjm do 10 tis Kč, protože peníze nevyplácí autorovi.

Organizace je určitě povinna srazit 15 % srážkové daně z odměny umělci § 36 (1) a) 1. a § 22 (1) f) 2., pokud smlouva o zamezení dvojího zdanění s příslušnou zemí toto nezakazuje nebo neurčuje nižší daň (ale myslím, že to v žádne smlouvě omezené není).

Organizace je určitě povinna srazit 15 % srážkové daně ze služby agentury § 36 (1) a) 1. a § 22 (1) c), pokud smlouva o zamezení dvojího zdanění s příslušnou zemí toto nezakazuje nebo neurčuje nižší daň (a většina smluv toto omezuje, hlavně pokud agentura zde nemá stálou provozovnu a/nebo nevykonává činnost v ČR delší dobu).

Takže výsledek může být různý podle země, ze které agentura je. pb