Online poradna

Otázka:

Odpuštění úroků z posečkání platby daně

Dobrý den, je možné požádat Finanční úřad o prominutí úroku z prodlení? Jedná se o výpočet úroku ze splátkového kalendáře, který byl vystaven na základě kontroly DPH za předchozí roky. Ten úrok, který FÚ vypočetl je dosti vysoký, je možné zažádat o prominutí? Děkuji N

Odpověď:

Ano, je. Přečtěte si před sepsáním žádosti Metodický pokyn k aplikaci § 157 odst. 7 daňového řádu Č. j.: 16092/14/7001-41000-702909, nebo se obraťte na daňového poradce, který jej zná. Zvýší to pravděpodobnost kladného posouzení popř. sníží náklady na poplatky při podávání žádosti.