Online poradna

Otázka:

Přijatý dar příspěvkovou organizací

Dobrý den, prosím o sdělení, podle kterého § Obč. zákoníku je oprávněná příspěvková organizace poskytující sociální služby, zřízená krajem, přijmout od osoby, které poskytuje služby, drobný finanční dar na kulturní akce pořádané pro klienty.

Odpověď:

Myslím, že uvažujete nešikovně.

Zákony jsou formulovány jako omezení ve svobodném jednání a nikoliv jako povolení nějakou činnost udělat. Proto si raději položte místo toho otázku:

a) podle kterého § kterého zákona, vyhlášky nebo jiné obecně platné právní normy a

b) podle kterého předpisu vašeho zřizovatele (kraje) nebo vašeho interního předpisu (příspěvkové organizace)

je zakázáno vám příjmout drobný finanční dar na kulturní akce pořádané pro klienty?

A otázku je potřeba položit právníkovi, nikoliv daňaři. 

Jako laik mohu pouze říci, že v rozsahu bodu a) dar příjmout můžete, pouze bych zkoumal problém, jestli přijatý dar bude vaším majetkem, nebo máte povinnost je předat dál zřizovateli, v rozsahu b) musíte prozkoumat příslušná nařízení a směrnice. pb