Online poradna

Otázka:

Daň z nabytí nemovité věci

Při prodeji zemědělského pozemku získaného před 14 lety dědictvím po rodičích, vycházela prodejní cena z velikosti pozemku a z přináležející BPEJ ceny, na 55 022 Kč. Kupující se zavázal k provedení všech potřebných úkonů jak na katastrálním úřadu, tak na finančním úřadu. Oproti výpočtu daně z převodu nemovitosti ve výši 4% ze 75% prodejní ceny, tedy 1 700 Kč jenž má být od prodejní ceny odečtena a výsledná prodejní cena pak činí 53 322 Kč, navýšil kupující pro účel daně prodejní cenu o jakýsi koeficient s násobkem 1,8x, vztahující se ke katastru obce, v němž se tento pozemek nachází a tedy udává daňovou povinnost jako 3 000 Kč a prodejní cenu jako 52 000 Kč. Je to tak správně? A co je to vůbec ten koeficient obce?

Odpověď:

Nevím, odkud jste vzal, že daň z nabytí nemovité věci (dříve daň z převodu nemovitosti) jsou 4 % ze 75 % prodejní ceny.

Správně je to takto:

Pokud jste se dohodli, že daň odvede kupující, a pokud jste se dohodli, že cena zjištěná dle BPEJ ceny se SNÍŽÍ o daň (neviděl jsme, co máte napsáno v kupní smlouvě), pak prodejní cena je 51 271 Kč a daň je 2 051 Kč (4 % z 51 271 Kč).

Tento výpočet by neplatil pouze v případě, že by směrná hodnota pozemku (cena vypočtená pro účely daně z nebytí nemovité věci) byla vyšší než 68 361 Kč. V tom případě by se daň počítala ze 75 % směrné hodnoty. (Pro úplnost, pokud by tržní hodnota podle odhadce byla nižší, bylo by možné jí použít místo vypočtené ceny.)

Pokud kupující dospěl k výši daně 3000 Kč, pak by musela směrná hodnota pozemku být 100 000 Kč (75 % je 75 000 Kč a 4 % daň jsou 3 000 Kč).

Koeficient obce je jeden z paramtrů, který ovlivňuje výpočet směrné hodnoty pozemku a hodnota 1,8 x by odpovídala obci s 5-10 tis. obyvatel, nebo území sousedící městu s 25-50 tis. obyvateli, nebo katastrální území do 5 km od města s 250 tis. obyvateli a více.  pb