Online poradna

Otázka:

Pořizovací cena auta na úvěr a 1%

Dobrý den, prosím o radu. V prosinci jsme pořídili osobní automobil na úvěr. Do pořizovací ceny jsme zahrnuli: - cenu pořízení auta - poplatek za uzavření úvěrové smlouvy - reklamní polep auta - neuplatněná DPH ve výši 10% /pořízení auta + reklamní polep/. Jedná se o manažerské auto a zaměstnanec bude přidaňovat 1% pořizovací ceny. Je pořizovací cena stanovena správně? Při přidaňování 1% se bere cena auta včetně DPH, reklamní polep auta včetně DPH, poplatek za uzavření úvěrové smlouvy? Je tento postup správný? Děkuji Jana

Odpověď:

Z dotazu není zřejmé, proč 10 % DPH jste neuplatnili - pravděpodobně krátíte koeficientem.

Pro účely zaúčtování na účet 022 a počítání odpisů pořizovací cena neobsahuje DPH, které lze uplatnit jako odpočet; DPH, které nelze uplatnit, je součástí pořizovací ceny.

Pro účely výpočtu 1% na dodanění nepeněžních příjmů zaměstnanců se k pořizovací ceně přičte i DPH, které nebylo do ní započteno (které bylo uplatněno jako odpočet).

Pokud byl reklamní polep uskutečněn před uvedením vozidla do provozu, je polep součástí pořizovací ceny. Pokud k polepení došlo až po zahájení provozu je na zvážení, zda se jedná o technické zhodnocení (TZ) vozidla či nikoliv.

Poplatek za uzavření úvěrové smlouvy je dle mého přesvědčení položka, o které se můžete rozhodnout, zda je či není součástí pořizovací ceny.

Pokud jste podnikatelský subjekt jsou další položkou, kde se můžete rozhodnout úroky. Pokud účtujete podle vyhlášky č. 504 (NNO), úroky do pořizovací ceny zahrnout musíte. pb