Online poradna

Otázka:

Odměna statutárnímu orgánu

Dle jakých kritérií (a co to obnáší)  je možné hradit mzdu statutárnímu orgánu - předsedovi neziskové organizace, která získává peníze na provoz (jedná se konkrétně o péči o bezdomové kočky a ostatní zvířata) nejvíce dary od fyzických osob. Konkrétně se mi jedná, pokud bych se zabývala celodenně pouze touto činností a odešla ze svého nynějšího zaměstnání, potřebovala bych mít z této činnosti mzdu, abych měla v důchodovém věku alespoň průměrný důchod. Lze to a jak je to s výší mzdy? Musí být i toto ošetřeno ve stanovách a v jakém rozsahu? Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:

O výši odměny statutárního orgánu neziskové organizace rozhoduje nejvyšší orgán. Pokud jste občanské sdružení je to členská schůze. Pro své rozhodnutí není omezen žádnými předpisy a ani nemusí být uvedeno ve stanovách (neplatí pro úplně všechny typy neziskových organizací, ale pro občanské sdružení nebo církevní organizaci ano). pb