Online poradna

Otázka:

Prominutí úroků z prodlení a penále

Dobrý den, prosím, potřebuji zjistit, zda může FÚ odpustit penále či úroky z prodlení za pozdní podání DPFO a zaplacení daně. Jde o to, že v roce 2009 proběhl prodej rodinného domu, který jsem zdědil a po 4 a půl letech jej prodal. Nevěděl jsem, že jsem povinen platit daň z příjmů. To jsem měl učinit tedy k 31.3.2010. Z nevědomosti jsem tak neučinil. Nyní mě FÚ vyzval. Vzhledem k tomu, že už rok a půl měla být daň zaplacena a přiznání podáno, obávám se, že budou vysoké úroky a penále. Je možné napsat žádost o odpuštění? Daň samozřejmě zaplatím. Děkuji za odpověď. Petr Babák

Odpověď:

Dobrý den, od 1.1.2011 v souvislosti s novým daňovým řádem není možné požádat o prominutí příslušenství daně (penále, úroky, …). Pokuta za nepodané řádné nebo dodatečné daňové přiznání je ve výši 0,05 % vyměřené daně, maximálně 5 % daňové povinnosti. Minimální výše této pokuty je  500 Kč, maximální může být 300 000 Kč a té se opravdu nelze vyhnout. Úrok z pozdní platby je nyní 14,75 % ročně a tomu by bylo možné se vyhnout, pokud Vám správce daně vyhoví: můžete však požádat správce daně o povolení posečkání platby. Vtom případě je úrok pouze  7,75 % a správce daně jej může odpustit. Pokud jste dům zdědil od rodičů, prarodičů nebo manželky nebo pokud jste v domě alespoň dva roky bydlel, bude příjem z největší pravděpodobností osvobozen i přesto, že nesplňujete lhůtu 5ti let.