Online poradna

Otázka:

Je slon dlouhodobým majetkem?

Dobrý den, prosím o radu, jak postupovat: v červnu jsme získali slona za 100 000 Kč. Mám ho zařadit do dlouhodobého majetku? Pokud ano, jak ho budu odepisovat? Děkuji.  

Odpověď:

K určení, jestli je slon dlouhodobým majetkem, musí splňovat tři podmínky: - cena musí být vyšší než limit stanovený vaší účetní jednotkou (pravděpodobně 40 tis. Kč), což evidentně splňuje, - životnost slona musí být delší než 1 rok, což je také určitě splněno, - slona budete používat ve společnosti a nikoliv za účelem dalšího prodeje, což by asi platilo, pokud jste cirkus nebo zoologická zahrada a asi neplatí pokud jste Zverimex nebo obdobný obchod se zvířaty. Pokud tedy jste ZOO nebo cirkus bude slon dlouhodobým majetkem. Účetně byste slona měli odepisovat po dobu jeho životnosti, tedy určíte, kolik let se dožije, popřípadě jak dlouho budete vybírat vstupné za jeho předvádění a po tuto dobu byste měli slona účetně odepisovat. Daňově musíte slona zatřídit do správné odpisové skupiny. I když to nemá vliv na výsledek, je pro správné odůvodnění potřeba rozlišit, jestli slona používáte v kočovném cirkuse  (dále jen "cirkusový slon") nebo za jiným účelem (např. pro chov v zoologické zahradě - dále jen "zoologický slon"). Slon cirkusový má SKP 36.63.10 a v příloze k zákonu o daních z příjmů patří pod položku (2-72) - Kolotoče, houpačky, střelnice a ostatní pouťové  atrakce - odepisuje se tedy ve druhé odpisové skupině. Slon zoologický má SKP 01.25.10 a není v příloze ZDP vůbec uveden. Majetek neuvedený v příloze se podle §30 odst. (1) ZDP odepisuje také v 2. odpisové skupině. Daňově tedy budete slona odepisovat 5 let. Můžete použít zrychlené nebo rovnoměrné odpisy. Pokud jste prvním vlastníkem slona (přitom prvního vlastníka slona definuje MF jako slona, o kterém minulý vlastnící neúčtovali jako o dlouhodobém majetku), pak můžete uplatnit i zvýšení odpisu v prvém roce o 10 %). Ale pozor - pokud jste zoologická zahrada a slona jste obdrželi darem, pak tento dar byl osvobozen od darovací daně a daňové odpisy slona v tomto  případě nelze uplatnit. pb