Online poradna

Otázka:

Zatřídění stavebních prací pro DPH.

Platí u následujících prací přenesená DPH? 1. přeložení dešťového svodu na balírně 2. likvidace rampouchů a sněhu 3. zámečnické práce při výrobě laviček 4. oprava nerezového potrubí. 5. čištění kanalizace ...  Moc děkuji Nešporová

Odpověď:

Vážená paní Nešporová, přenesení daňové povinnosti platí u prací zatříděných del Klasifikace produkce (CZ-CPA) do kódů 41 až 43. Otázka jestli nějáká činnost do tohoto kódu patří nebo ne, není otázka pro daňového poradce, na to se specializují jiné poradenské firmy. Jako laik, bych si troufal říct, že 2. a 5. rozhodně nejsou stavební práce, 1., 3. a 4. určitě nebude stavební prací, pokud se nejedná o svod, lavičky a potrubí pevně spojené s budovou  nemovitostí nebo zemí, ale možná by mohla být, pokud jsou pevně spojené. pb