Online poradna

Otázka:

DPH z pronájmu v § 7 a v § 9

jako plátce dph pronajímám nemovitosti a daním podle par. 7 DZ, dále pronajímám nemovitost, kterou daním podle par. 9 , jak je to s dph u této nemovitosti, když je pronajímána plátcům dph, /dph z nákladů spojených s touto nemovitosti si neuplatňuji/. Děkuji.
Odpověď:

DPH při pronájmu nemovitostí nezávisí na tom, zda se daní z příjmů zdaňují v § 7 nebo v § 9. Pronájem je osvobozen od DPH s povinností krátit odpočty na vstupu. V případě pronájmu nebytových prostor může být pronájem plátci sjednán s DPH a uplatňovat odpočty ze souvisejících vstupů (ať jej zdaňujete v § 7 nebo v § 9). V případě pronájmu bytů takto můžete postupovat jen do konce roku 2020. pb