Online poradna

Otázka:

Kompenazace mzdy a náhrady zaměstnancům za uzavření provozovny

Zpracovávám mzdy restauraci, která na základě vládního vyhlášení od 14/3/2020 uzavřela provozovnu. Nyní majitelka firmy připravuje podklad pro zpracování mezd za měsíc 3/2020. Rozpis směn na každý měsíc se vypracovává vždy k prvnímu dni každého daného měsíce. V měsíci březnu zaměstnanci od 1.do 13.-tého odpracovali směny podle rozpisu. Od 14/3/2020 do 31/3/20 na základě vládního nařízení o uzavření provozovny dostanou za neodpracované směny 100% náhrady mzdy . Přísluší zaměstnancům i příplatek ve výši 10% za neodpracovanou směnu( ale naplánovanou směnu ) v sobotu +neděli, případně noční příplatek %? Dle zákoníku práce §118 je příplatek vázán za skutečně odpracovanou dobu práce nikoli za 100% náhradu dle průměrné mzdy, kterou zaměstnanec dostane za neodpracované směny na základě uzavření pracoviště dle vládního nařízení.
Odpověď:

Zaměstnanci od 14.3. dostanou náhradu mzdy za překážku v práci na základě zákoníku práce (nikoliv podle Vámi citovaného nařízení). Ten  (viz § 207 a dále) počítá výši náhrady z průměrného výdělku, který se již dále nijak neupravuje.

Podle Vámi citovaného ustanovení pak zaměstnavatel dostane kompenzaci části vyplácené náhrady. pb