Online poradna

Otázka:

Povinnost podat přiznání při přerušení podnikání

Dobrý den, v r. 2019 jsem přerušila podnikání k 14.1., za ty 2 týdny jsem neměla žádné aktivity, tudíž příjmy jsou nulové. Musím podat daňové přiznání? Nebo existuje nějaká forma oznámení (např. čestné prohlášení) na finanční úřad?
Odpověď:

Pokud jste podnikání do 1. 4. 2020 neobnovila, tak upozorňuji, že máte povinnost dodanit nezaplacené pohledávky a nespotřebované zásoby (a můžete si to snížit o nezaplacené závazky).

Pokud nic takového nemáte, pak jako fyzická osoba, pokud nemáte žádné příjmy ke zdanění, ani povinnost něco dodanit, nemáte vůbec povinnost podávat přiznání a ani to nemusíte sdělovat správci daně. Pokud se chcete vyhnout případné výzvě k odstranění pochybností, že v souvislosti se 14 dni podnikání a jeho přerušením Vám žádná povinnost nevznikla, můžete to zcela neformálně správci daně napsat (uveďte jméno, adresu, DIČ nebo r.č. a  podtrženou větičku + podpis.) pb