Online poradna

Otázka:

Jak nepřekročit 1 mil kč při společném podnikání

Dobrý den. Jsem OSVČ a podnikám jako zámečník. S některými drobnými pracemi a nátěry mi pomáhá partnerka. Fakturujeme jedné firmě. Firma však z interních mě neznámých důvodů již chce přijímat jen moje fakrury. Pokud to zaštítím pouze já, budu však mít pi sobě jdoucích 12 měsících obrat přes milion a musel bych vést podvojné účetnictví, což nechci. Otázka zní: Mohu fakturovat firmě já za zámečnické práce a partnerka fakturovat mě nějaké pomocné a natěračské práce z volných živností? Mohu to zahrnout do obratu, a bude mi faktura od partnerky odečítána z obratu? Děkuji předem za odpověď.
Odpověď:

Pokud přesáhnete obrat 1 mil. Kč stanete se plátcem DPH, ale podvojné účetnictví vést nemusíte.

Pro stanovení výše obratu se nebudou odečítat došlé faktury, takže jej překročíte.

Pokud uzavřete s partnerkou smlouvu o společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity), můžete fakturu za oba vystavit Vy a přitom se do obratu bude každému z Vás započítávat pouze poměrná část dle této smlouvy. Myslím, že je to právě to řešení, které potřebujete.

Smlouvu doporučuji sepsat písemně a stačí v ní pouze vyjádřit, že budete podnikat společně, nakupovat a prodávat budete za oba Vy Vaším jménem a příjmy a výdaje si budete dělit v poměru tom a tom. pb