Online poradna

Otázka:

Příjmy z pronájmu serveru

Dobrý den, mám dotaz na specifický případ danění investice. Mám možnost koupit server (velký počítač, movitá věc) a dát ho do pronájmu firmě, která ho bude využívat a platit mi předem domluvené nájemné po dobu dvou let. Za dva roky mi firma zaplatí víc, než byla původní cena serveru. Po dvou letech budu mít na výběr, jestli mi server za manipulační poplatek přivezou domů, nebo jej ekologicky zlikvidují, nakolik již bude technicky zastaralý. Jak se bude danit tenhle příjem? Uvedu pro upřesnění pár čísel: Pořizovací cena: 200 000,- Měsíční nájemné po dobu dvou let: 10 000,- Celková cena zaplacena za nájem: 240 000,- Na konci období stroj zlikvidují, nebo mi ho přivezou domů. Investice začne 1. 7. 2020, skončí 30. 6. 2022 (tři zdaňovací období). Daní se pouze zisk 40 000,- nebo celé nájemné 240 000,-? Jakým způsobem se rozdělí nebo dokladují náklady (pokud je nákup možné započíst) mezi tři zdaňovací období, rovným dílem, nebo poměrnou částí? Co v případě, že mi server po dvou letech na konci své životnosti dovezou, určuje se nějak zbytková hodnota, nebo se považuje za nulovou? Případně potřebuji doklad o případné likvidaci, že server již nemá žádnou zbytkovou hodnotu? Mimo jiné jsem zaměstnanec, mám OSVČ jako vedlejší činnost a tenhle pronájem by měl být mimo podnikání. Jak se to uvádí do daňového přiznání? Děkuji za odpověď.
Odpověď:

Pokud tato aktivita nesouvisí s Vaším podnikáním, a děláte jí jen jednou a ne paralelní vícekrát, pak se jedná o ostatní příjem dle § 10.

Uvádět do přiznání budete v daném roce inkasované peníze (podle toho jak vám budou připsány na účet nebo předány v hotovosti).

Co se týče souvisejícího výdaje stojíte trochu na tenkém ledě.

Dle mého názoru si můžete uplatnit odpisy (ve výši dle zákona o daních z příjmů) a jejich výši doporučuji si nechat zoptimalizovat, protože ztráta v § 10 se nevytváří a nedá přenášet do dalších let nebo kompenzovat se zisky z podnikání. bylo by tedy ideální napočítat takový systém, aby v žádném roce nepřesáhly odpisy inkasované příjmy. Rozdíl (mezi příjmem a odpisy) zdaníte. Možná, že by Vám při optimalizaci pomohlo, kdyby nějakou splátku za rok 2021 vám splatili opožděně :-)

Existují však výklady, že k příjmům dle § 10 odpisy uplatnit nelze, proto se při případné kontrole připravte na možné komplikace.

 

Pokud byste prohlásil, že pronájem movitých věcí je pro vás soustavný příjem (ale neopatřoval si na to živnostenský list!), byla by pro vás situace příznivější.

Příjmy budete zdaňovat v § 9, odpisy si zcela určitě uplatnit můžete a případná ztráta (situace kdy odpis bude v daném roce vyšší než inkasované nájmy) se dá kompenzovat se zisky z podnikání, nebo převádět do dalšího roku.

Nájemné nepodléhá sociálnímu ani zdravotnímu pojištění, počítá se do obratu pro DPH a nebude podléhat EET.

Při ukončení Vám žádné povinnosti nevznikají (ani při převzetí ani při nepřevzetí). pb