Online poradna

Otázka:

Stravenka při neodpracování 3 hodin

Náš zaměstnanec odešel do důchodu a nyní pro naši firmu pracuje na dohodu o provedení práce. Maximálně však 25 hodin měsíčně (300/rok) s výdělkem do 10.000,-. Některé dny pracuje např. jen 1 hodinu a nemá tak tedy nárok na stravu (stravenky). I když tento nárok nemá, tak naše firma by mu ráda stravu (stravenky) dávala. Je to možné a za jakých podmínek? Bude tato strava jako daňově uznatelný náklad nebo to bude daňově neuznatelný náklad? A jak účtovat?
Odpověď:

Skutečnost, jestli zaměstnanec dostane stravenky i když neodpracuje ani 3 hodiny je skutečně na rozhodnutí zaměstnavatele.

Stravenka však v tomto případě nebude daňově uznatelná (ani z těch 55 %).

Stravenku účtujte celou na účet 528.

Zaměstnanci se však jako další příjem se mzdou nedodaňuje. pb