Online poradna

Otázka:

Zdanění příjmů ze zaměstnání ze zahraničí

Dobrý den, v roce 2019 jsem pracoval první 4 měsíce v ČR, od 1.5. pracuji v USA pro tamní firmu, která moji mzdu řádně zdaňuje. Par. 38f, bod 4 zákona DP chápu tak, že příjem v USA do daňového přiznání v ČR vůbec nezahrnuji a zdaním pouze příjem leden-duben přičemž uplatním slevu na poplatníka za 12 měsíců. Co mám k daň.přiznání přiložit (kromě potvrzení zaměstnavatele), abych deklaroval nulový příjem v ČR za květen-prosinec ?
Odpověď:

Musíte si přečíst ale i předposlední větu Vámi uváděného ustanovení "Z ostatního příjmu poplatníka se vypočte daň sazbou daně zjištěnou ze základu daně nesníženého o tyto vyjmuté příjmy ze zdrojů v zahraničí." Tedy musíte zjistit základ daně nesnížený o příjmy v USA a v rámci přiznání jej uvést - neboli příjmy z USA v přiznání uvádíte. Pro zpracování přiznání doporučuji se obrátit na někoho, kdo danou problematiku ovládá, třeba daňového poradce ve Vašem okolí. pb