Online poradna

Otázka:

Cestovní náhrady

Situace: Zaměstnanec jede na služební cestu. První den stráví cestováním 4 hod. v tuzemsku a 13 hod. v zahraničí. Druhý den stráví cestováním v zahraničí 18 hod. a 6 hod. v tuzemsku. Otázka: Jaké stravné mu náleží první a druhý den?
Odpověď:

Za první den 2/3 zahraničního, za druhý den 2/3 zahraničního a nejnižší tuzemské. To vše případně krácené při poskytnutí jídla zaměstnavatelem.

(kdyby byl v zahraničí o 1 minutu déle, dostal by celé zahraniční a nejnižší tuzemské). pb