Online poradna

Otázka:

Poradenství v Indii pro německou společnost

V letošním roce budu poskytovat konzultace v oblasti průmyslové chemie firmě se sídlem v Německu (plátce VAT). Činnost bude probíhat v Indii. Smlouva, kterou nyní připravujeme uvádí místo plnění v Indii. Faktury budu posílat do sídla firmy v Německu. Může se jednat o službu poskytnutou v třetí zemi (tedy pro DPH irelevantní) nebo budu identifikovanou osobou a DPH bude odvádět firma v Německu? Jsem OSVČ, neplátce DPH. Děkuji
Odpověď:

Pokud budete poskytovat konzultace, které je pevně spjaté s konkrétní nemovitostí umístěnou v Indii, pak bude pro účely DPH "místo plnění" v Indii a české DPH se na Vás vztahovat nebude.

Pokud budete poskytovat jiné (obecné) konzultace, které nejsou vázané na konkrétní nemovitou věc, pak "místem plnění" pro účely DPH bude sídlo příjemce (Německo) a to i když budete při poskytování konzultací sedět v Indii, a Vy se stanete identifikovanou osobou. pb