Online poradna

Otázka:

Užití soukromého telefonu pro služební účely

Chtěla jsem se zeptat zda je možný, aby zaměstnanec používal svůj vlastní telefon včetně svého tarifu pro služební hovory? Byla by sepsána dohoda nebo vnitřní směrnice, kde by byla stanovená náhrada za opotřebení vlastního zařízení. Pokud to tak lze jak nejlépe stanovit měsíční náhradu za používání telefonu, když zaměstnanec má neomezený tarif? A byla by tato náhrada ve mzdě nezdanitelný příjem a bez pojistného?
Odpověď:

Dohoda o používání vlastního telefonního přístroje a vlastního tarifu zaměstnancem pro služební účely možná je. Problém spočívá v prokázání služebních hovorů a oprávněnosti výše náhrady.

Na použití vlastního nářadí lze nasadit pouze používání přístroje, nikoliv příspěvek na tarif. Příjem za opotřebení telefonu se nezdaňuje a neodvádí se pojistné.

Pokud má zaměstnanec paušální neomezený tarif, pak jeho náklady na využití tarifu pro služební hovory jsou nulové a můžete se obávat, že příjem od zaměstnavatele za využití tarifu by mohl být vykládán jako příjem ke zdanění (a odvodům z mezd) společně se mzdou zaměstnance.

I kdybyste obhájili, že zaměstnavatel hradí zaměstnanci poměrnou část tarifu dle uskutečněných hovorů, bude obtížné prokazovat míru využití pro zaměstnavatele a pro soukromé hovory zaměstnance.

Z hlediska daní bych se do takovéto dohody raději nepouštěl. pb