Online poradna

Otázka:

Odpočet DPH u drobného majetku při registraci

Odpočet DPH 12 měsíců zpětně od registrace Dobrý den, OSVČ - začátek podnikání od 10.5.2017, vede daňovou evidenci, za rok 2017 podáno přiznání DPFO, výdaje 2017 uplatněny včetně DPH. Od 1.4.2018 se stává plátcem DPH. Jak správně postupovat při uplatnění DPH při registraci ( za nákup drobného hmotného majetku v roce 2017) v návaznosti na výdaje včetně DPH zahrnuté do přiznání k dani z příjmů 2017 a jakou část DPH z nakoupeného majetku lze v DPH za 04/2018 uplatnit.
Odpověď:

Hmotný movitý majetek s pořizovací cenou do 40 tis. Kč není z hlediska DPH považován za "dlouhodobý majetek" i když je tak zaúčtován (§ 4 odst. 4 písm. d) ZDPH) ale v podstatě za zásobu.

Při registraci lze u zásob (hmotného majetku, který není dlouhodobým majetkem) pořízeného 12 měsíců před registrací uplatnit plnou částku odpočtu (§ 79 ZDPH).

Takto získaný odpočet je pro poplatníka zdanitelným příjmem (Pokyn D-22 K § 23 odst. 6 bod 4). pb