Online poradna

Otázka:

Daňový rezident ve dvou zemích

Daňová rezidence a danění vedl. příjmů Dobrý den, mám několik nejasností, co se týče daní z příjmů fyzických osob. Bydlím v Česku, kde mám také trvalé bydliště, a denně dojíždím do práce přes hranice k německému zaměstnavateli, odkud mám naprostou většinu svých příjmů. V Německu jsem tzv. "unbeschränkt steuerpflichtig auf antrag" - tedy si podávám daňové přiznání a čerpám daňové výhody tak, jako kdybych byl tamní daňový rezident. To z toho důvodu, že splňuji následující podmínky: 90% společných příjmů mě a mé manželky podléhá německému zdanění (má německá výplata) nebo společné výdělky mě a mé manželky ve státech mimo Německo nepřesahují částku osvobozenou v Německu od daně - 18 000 Euro / rok pro nás jako pro pár. Tomuto rozumím. V Německu na mě při danění při splnění výše zmíněných podmínek tedy nahlížejí jako na něm. daňového rezidenta ("auf Atrag" = "na formuláři") a mohu tak čerpat i z toho plynoucí daňové úlevy. Ale zdržuji se v Česku. Není mi v tom případě jasné, zda-li jsem tedy daňový rezident Česka nebo Německa. Nadále předpokládám, že nemusím v Česku podávat daňové přiznání. V minulém roce jsem totiž neměl žádné jiné příjmy, kromě svého zaměstnaneckého poměru v Německu a tyto se také v Německu již daní. Je tomu tak? Jak by to bylo ale s mými ostatními příjmy? Např. z investic nebo z úroků apod. Daním je také v Německu? Nebo je daním v Česku, protože zde bydlím? Děkuji za ochotu a budu se velmi těšit na odpověď. Přeji všem krásný den.
Odpověď:

Píšete, že Německo Vás dle jejich zákonů považuje za daňového rezidenta v Německu (věřím vám, ale jistý si nejsem).

Pokud bydlíte trvale v česku, pak Vás Česko považuje za daňového rezidenta v Česku.

Protože být daňovým rezidentem ve více státech není zrovna při placení daní výhodné, existují smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Českem a Německem jest daňovým rezidentem pouze v Česku a nejste daňovým rezidentem v Německu.

Tedy podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění budete v Německu zdaňovat pouze příjmy dosažené v Německu a ostatní příjmy nikoliv.

¨V česku musíte do přiznání uvést veškeré vaše příjmy (včetně příjmu ze zaměstnání v Německu), naše zákony i smlouva o dvojím zdanění Vám však dovoluje zohlednit jejich zdanění v Německu.

Pokud jsou příjmy ze zaměstnání zdaněné v Německu Vaše jediné příjmy, nemusíte v Česku podávat přiznání vůbec. pb