Online poradna

Otázka:

Možnost požádat zaměstnavatele o roční zúčtování

Dobrý den, mám 3 dotazy ohledně povinnosti podat daňové přiznání, za předpokladu, že se jedná o zaměstnance, který podepsal Prohlášení poplatníka ("růžový formulář"). 1. Dle § 38g bodu 2 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů nemusí poplatník podávat daňové přiznání, pokud má příjem ze závislé činnosti podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně od více plátců daně a zároveň jeho jiné příjmy podle § 7 až 10 nepřesáhnou částku než 6 000 Kč. --> Na základě zodpovězených dotazů zde v poradně jsem usoudil, že příjmy nižší než 6 000 Kč (i když nejsou osvobozeny) nebudou zdaněny. Prosím pouze o potvrzení, zda je to pravda. 2. Zaměstnanec má další příjem, který je osvobozený od daně dle § 10 bodu 1 písm. a). Tento příjem přesáhne 6 000 Kč, ale nepřesáhne 30 000 Kč (limit pro osvobození od daně) - (např. 20 000 Kč). Znamená to, že poplatník musí podat daňové přiznání, ale tento osvobozený příjem v něm neuvede? 3. Zaměstnanec má další příjem, který není osvobozený od daně z příjmů a přesáhne 6 000 Kč. (např. 6 200 Kč) Výdaje nutné k dosažení tohoto příjmu však přesáhnou příjmy, tzn. zisk je nulový. Znamená to, že poplatník musí podat daňové přiznání, ale dílčí základ daně a daň budou nulové? Za Vaše odpovědi předem moc děkuji.
Odpověď:

1. ano

2. ne, osvobozené příjmy se do limitu 6 000 Kč nepočítají

3. ano. pb