Online poradna

Otázka:

Dodanění darů zaměstnancům

Dobrý den, prosím o sdělení, kdy se platí daň, zdravotní a sociální pojištění při vyplácení peněžních či nepeněžních darů hrazených z FKSP: Domnívám se, že do úhrnné výše 2000 Kč nepěněžní dar je osvobozen. Poskytne-li se nepeněžní dar v úhrnné výši např. 2500 Kč je daněn celý či pouze část nad 2000 Kč? Peněžní dar je daněn vždy a odvádí se zdr. a soc. pojištění? Děkuji za odpověď. JP
Odpověď:

Z částky, ze které je nutno platit daň je nutné odvádět i sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance i za zaměstnavatele.

Pokud lze na dar uplatnit osvobození, pak se zdaňuje pouze částka přesahující 2000 Kč. Tj. při daru v hodnotě 2500 Kč (resp. součet doposud poskytnutých darů v daném kalendářním roce *) dosáhl 2500 Kč), se daní pouze 500 Kč.

Daní se v měsíci, kdy zaměstnanec obdržel dar.

*) limit 2000 Kč se sleduje za kalendářní rok, i když zaměstnavatel účtuje v hospodářském roce.

Podstatné je, že dar byl poskytnut z FKSP. Pokud by byl poskytnut z jiných prostředků, musel by splňovat obdobné podmínky, za jakých lze vyplácet dary z FKSP.pb