Online poradna

Otázka:

Zůstatková cena při likvidaci

Dobrý den ! Spol.s.r.o. zakoupila os. automobil v roce 2012, odečetla DPH a začala s odpisy až od roku 2013. Automobil měl být odepsán v roce 2016, ale není a chybí odepsat 22% (1 roční odpis) Jelikož společnost bude v polovině roku končit (od 1,3, v likvidaci) a dle zákona lze odepsat jen polovinu procentního odpisu, táží se jak vypořádat zbytek hodnoty ? Předesílám, že majitel firmy po ukončení podnikáni nehodlá auto prodat, ani převést na jinou firmu. (ani po 5-ti létech) Společnost přitom má ostatní majetek vypořádán (de facto už nefunguje) a požádala o zrušení registrace DPH a výmaz z obchodního rejstříku. Děkuji za radu.
Odpověď:

K tomu, aby bylo možné s.r.o. zlikvidovat, je potřeba, aby změnil automobil majitele. Může si jej třeba převést na sebe (společníka) jako vypořádací podíl v nepeněžní formě (a zdanit 15% srážkovou daní z odhadní ceny). Pokud nebude auto prodávat nebo jej nedaruje na dobré účely, tak z daňovuo zůstatkovou cenou se nebude dít vůbec ni. Propadne možnost jejího využití. V okamžiku zrušení registrace DPH bude muset vrátit 1/5 z uplatěného nárok odpočtu DPH. pb