Online poradna

Otázka:

Koupě nebo jiný způsob změny vlastnictví za úplatu?

Dobrý den, koupili jsme spoluvlastnický podíl na nemovitosti a teď řešíme, kdo by měl uhradit daň z nabytí nemovotosti, jestli mi jako nabyvatel nebo převodce. Koupě proběhla na základě smíru u soudu a jako nabývací titul byl na katastru vloženo usnesení soudu. Z pohledu finančního úřadu jsme to údajně mi, protože nabývacím titulem není kupní smlouva. V zákoně je ale uvedeno pouze "Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je a) převodce vlastnického práva k nemovité věci, jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou..." a není tam napsáno, že musí být kupní smlouva. A když jsme přece převodci zaplatili za spoluvlastnický podíl tak přece fakticky hovoříme o koupi. Prosím o váš názor na tuto situaci. Děkuji, T Č

Odpověď:

Můj názor: všechno stojí na základní otázce, jestli skutečnost, že jste nabyli nemovitost a původními vlastníku zaplatili peníze, znamená, že se jednalo o koupi a nebo to mohl být jiný právní úkon.

Nevím, obraťte se na právníka (na dobrého právníka, který tyto věci dělá) s touto otázkou.

Podle mně existují i jiné změny vlastnictví za úplatu (třeba vyvlastnění), které nejsou koupí.

Můj laický názor je: pokud podle § 2128 a § 560 vyžaduje koupě písemnou smlouvu a Vy nemáte písemmnou smlouvu a je vše v pořádku, pak to koupě nebyla. Ale já nejsem právník. pb