Online poradna

Otázka:

Cestovné společníka a jednatele

Dobrý den, prosím o radu, může si dát s.r.o. do nákladů+uplatnit odpočet DPH z faktur za jízdné v případě, že se jedná o prac. sesty jednatele+společníka, který nemá smlouvu o výkonu funkce a nepobírá žádnou odměnu? Faktury jsou placeny z účtu společnosti a jsou na s.r.o. vystaveny, popř. je třeba k těmto fakturám vyrobit cestovní příkaz?

Odpověď:
  1. Dělat cestovní příkaz je asi dost divné, ne? Kdo jednateli-společníkovi může přikázat, aby někam jel.
  2. Pokud jednatel nemá jedantelskou smlouvu a jede za splečnost někam jednat, není společnost povinna mu cokoli proplácet. Pokud mu to přesto proplatí, jedná se spíše o dar, než o cokoli jiného. Tj. nelze uplatnit náklad ani odpočet DPH. Pokud by tyto výdaje byly v písemné jednatelské smlouvě uvedeny, budou pro společnost uznatelné. 
  3. Pokud společník pracuje pro společnost a jede za společnost vykonat nějákou práci, která není povinností jednatele, pak vykonává práci společníka pro společnost a souvisejcí výdaje jsou daňově uznatelné a lze uplatnit odpočet DPH.
  4. Pokud jednatel nebo společník nejsou za svou činnost odměňování a obdrží cestovní náhrady, pak se nejedná o ty krásné cestovní náhrady jako u zaměstnanců, které jsou osvobozeny od zdanění u příjemce, ale příjemce (jednatel-společník) je musí zdanit jako příjem v § 10. Pokud mu ale pouze zajistí ubytování v soubivlosti s výkonem práce (tak jak uvádíte) pak není potřeba u příjemce nic zdaňovat. pb