Online poradna

Otázka:

Dobrovolná platba za práva z třetí země

Dobrý den. Měla bych takový dotaz: Firma s.r.o. nakupuje ze zahraničí služby. Jeden dodavatel však svoje služby ,,neprodává,, ale poskytuje přístupy ke svým datům a programům , které vyvíjí na určité odbobí za zaslání libovolného finančího daru. Tuto službu využíváme 1 až 2x ročně a vždy přispějeme 10,- EUR. Účtuji to na 548 ale jak nad tím teď přemýšlím, protože to není částka 2 tis a více asi se nejedná o dar daňově uznatelný? To, že je obdarovaný ze zahraničí (3.země) hraje nějakou roli - v souvislosti s kontrolním hlášením nebo DPH atd.. ? Děkuji za radu. S pozdravem J

Odpověď:

Otázka, zda se jedná o dar nebo platbu za služby, je skutečně zásadní.

Pokud se jedná o dar, pak zcela určitě není daňově uznatelný, (nestačí splnit limit 2 tis. Kč, musí být ještě určen pro některý z dobrých účelů vyjmenvaných v § 20 zákona o DP, což ve vašem případě není). Navíc máte povinnost odvést 15 % srážkovou daň z daru poskytnutého do zahraničí (pokud smlouva s onou neuvedenou 3. zemí neříká něco jiného) - viz § 22 (1) g) 14.  a § 36 (1) a) ZDP. Ale DPH určitě neřešíte.

Pokud se jedná o úplatné přijetí práv k nabízenému software a datům (a já bych se k tomuto výkladu přiklonil, protože  výklad je, že když se dvě osoby vzájemně obdarují je darem pouze rozdíl hodnot těchto darů), pak se jedná z hlediska DPH o přijetí služby z 3. země a odvádíte DPH (revers-charge). pb