Aktuality

Občerstvení na pracovišti v roce 2024

Změny v důsledku konsolidačního (úsporného) balíčku od 1.1.2024

Aktualizováno 11.2.2024

Poskytnutí nápojů (mimo neochucené neperlivé vody) a jídla zaměstnancům (mimo pracovní cestu) není daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele a na tom se nic nemění.


V rámci změn v konsolidačním balíčku bylo ponecháno osvobození nealkoholických nápojů poskytnutý při výkonu práce. Co se týče drobného občerstvení (chlebíčků na poradách, ovocného nebo sušenkového baru v kuchyňce apod.) bylo sice na jedné straně osvobození z textu zákona odstraněno, na druhé straně byla vyjádřena vůle zákonodárce, aby tyto věci zůstaly osvobozeny (pokud budou poskytovány v přiměřené výši). I následné výklady finanční správy směřují k tomu, že toto občerstvení se dodaňovat nebude, takže věřme, že se v této oblasti nic nezměnilo - viz Metodická informace GFŘ ke zdaňování benefitů, škoda jen, že se jedná pouze o tiskovou zprávu GFŘ bez čísla jednacího a bez udání autora, která může být kdykoli stažena nebo pozměněna s tím, že se jednalo o omyl a neplatí. Pak nám zbyde pouze Důvodová zpráva k úspornému balíčku, kde je na straně 355 uvedeno tvrzení, kterému dle názoru autora nevěří ani předkladatel: 

Osvobození drobného občerstvení a obdobných bagatelních plnění, která mohou být zaměstnanci v průběhu pracovní směny zaměstnavatelem poskytována, není posuzováno podle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmu, jelikož taková plnění nemají silnou návaznost na závislou činnost, ale spíše odpovídají společenské úsluze nebo daru, které jsou osvobozené v rámci limitu dle ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) bod 5 zákona o daních z příjmů. Tato bezúplatná plnění se ani v současnosti nezdaňují a lze mít za to, že pokud jsou nabývána příležitostně a v malém rozsahu (od 1. 1. 2024 do 50 000 Kč od jednoho poplatníka), tak budou i v budoucnu osvobozena dle ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) bodu 5 zákona.