Aktuality

Závodní stravování v roce 2024

Změny v důsledku konsolidačního (úsporného) balíčku od 1.1.2024

Aktualizováno 11.2.2024

 

Od 1.1.2024 se výraznění mění daňové důsledky závodního stravování; to se stává méně daňově výhodné; to jak oproti roku 2023, tak oproti stránkovému paušálu nebo stravenkám. Vzhledem k tomu, že toto nebylo úmyslem zákonodárce, ale pouze nedomyšlenými narychlo a na poslední chvíli upravovanými změnami v pozměňovacích návrzích, je možné, že to bude při nejbližší příležitosti opraveno nebo i vykládáno příznivěji, než je v textu zákona. Každopádně ze stávajícího textu plyne, že závodní stravování:

 

  • není od 1.1.2024 daňově uznatelným výdajem zaměstnavatele (ztráta z provozování resp. rozdíl mezi náklady a platnou zaměstnance není daňově účinná) a to ani ve výši služeb bez potravin, jak tomu bylo v roce 2023;
  • se bude nad limit 116,20 Kč zaměstnancům dodaňovat; přesněji pokud tržní hodnoty jídla (nikoliv náklady na jeho pořízení) snížené o příspěvek zaměstnance přesáhne částku 116,20 Kč, tak přesah se zaměstnanci dodaní (tj. odvede se daň, sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance i za zaměstnavatele);
  • pokud by zaměstnavatel poskytl zaměstnanci stravenkový paušál v tržní ceně jídla a zaměstnanec si za něj kupoval jídlo za tržní ceny, bude náklad pro zaměstnavatele plně daňově uznatelný a zaměstnanci se bude dodaňovat stejná částka jako v minulém bodě;
  • pokud by zaměstnavatel poskytl zaměstnanci stravenkový paušál v hodnotě do 116,20 Kč a zaměstnanec si za něj kupoval jídlo za tržní ceny, bude náklad pro zaměstnavatele plně daňově uznatelný a zaměstnanci se nebude nic dodaňovat;
  • pokud zaměstnavatel vyplatí po skončení měsíce zaměstnanci za odpracované dny stravenkový paušál ve mzdě a zároveň po dohodě mu ze mzdy strhne cenu za odebraná jídla, tak to nelze dle názoru autora považovat za zakrývání skutečnosti, že poskytuje jídla zdarma;
  • pokud zaměstnavatel vyplatí po skončení měsíce zaměstnanci za stravenkový paušál ve mzdě pouze ve výši odebraných jídel a zároveň po dohodě mu ze mzdy strhne stejnou částku za odebraná jídla, tak to dle názoru autora lze považovat za zakrývání skutečnosti, že poskytuje jídla zdarma a je zde riziko dodanění.