Aktuality

Kompenzační bonus 25tis. Kč pro OSVČ

Jako kompenzaci zákazu svobodného podnikání se vláda rozhodla a parlament schválil rozdávání bonusu osobám samostatně činným. Kdo může o bonus požádat a kdo si při následné kontrole nárok obhájí? 

Nárok na kompenzační bonus se týká OSVČ, které

 • k 12.3.2020 byly činné (registrované k OSVČ na hlavní nebo vedlejší činnost) nebo
 • přerušili po 31.8.2019 SVČ a v březnu nebo dubnu činnost opět zahájili

a zároveň

 • nebylo za tyto osoby odvedeno sociální pojištění za zaměstnance nebo DPČ (nebo DPP nad 10 tis. Kč) 
 • pokud měli DPP do 10 tis. Kč a DPČ do 2 999 Kč bez sociálního nevadí – žádat mohou
 • pokud měli odvody sociální za jiné obdobné činnosti – jednatel, starosta obce, člen orgánu právnické osoby, soudce, člen vlády atd. nevadí – mohou žádat

Za OSVČ se považují (mimo jiné) také:

 • spolupracující osoby, přihlášené na sociální pojištění,
 • společníci v.o.s a komplementáři k.s. a
 • autoři, které mají příjmy z autorských honorářů nezdaňované srážkovou daní.

Není podstatné, zda v daných měsících vznikla povinnost platit zálohy nebo vznikne povinnost zaplatit doplatek sociální pojištění (tj. žádat mohou např. i studenti, důchodci, invalidní důchodci, ženy na mateřské rodičovské, které provozují SVČ jako vedlejší činnost nezávisle na výši příjmů ze SVČ). Podstatné je přihlášení na SSZ.

Každý měsíc se posuzuje samostatně, takže nárok může v jednom měsíci vzniknout a v druhé ne. Např:

 • osoby, které začali po přerušení podnikat v dubnu, mají nárok pouze na příspěvek v dubnu,
 • osoby, které měli v dubnu příjem z DPČ, mohou žádat za měsíc březen

Žadatel nesmí mít nárok na podporu v nezaměstnanosti

 • tato skutečnost se jako jediná posuzuje po dnech - za každý den, kdy vznikl nárok na podpor v nezaměstnanosti se strhává 500 Kč z bonusu

Bonus je zatím schválen na období:

 • od 12. 3 – 31. 3 ve výši 20 dní x 500 Kč = 10 000 Kč,
 • od 1.4 – 30. 4 ve výši 30 dní x 500 Kč = 15 000 Kč,
 • o dalším období se zatím jedná
 • s výjimkou podpory v nezaměstnanosti se v daném měsíci bonus žádným způsobem nekrátí – tj. nárok vznikne buď na celý měsíc nebo nevznikne (pokud osoba splní podmínky v jediném dni, má nárok na celý měsíc)

O kompenzační bonus může žádat (nárok vzniká) osobě, která:

 1. má provozovnu a musela jí uzavřít z důvodu nařízení,
 2. má provozovnu a zkrátila otvírací doby,
 3. byla v nařízené karanténě,
 4. kvůli nařízené karanténě zaměstnance musela omezit činnost
  (pokud by se jednalo o karanténu spolupracující osoby, bude žádat tato spolupracující osoba),
 5. pečovala o dítě z důvodu uzavření škol a předškolních zařízení,
 6. kvůli nepřítomnosti zaměstnance, který pečoval o dítě, musela omezit činnost
  (pokud by o dítě pečovala spolupracující osoba, žádá spolupracující osoba)
 7. byla omezena poptávka po jejich výrobcích nebo službách z důvodů krizového stavu,
 8. musela omezit činnost z důvodu omezení dodávek materiálu nebo subdodávek,
 9. činnost byla omezena jiným způsobem některým z krizových nařízení nebo
 10. omezila činnost z důvodu nebezpečí ohrožení zdraví v souvislosti s koronavirem.

Důvodem není:

 • samotné onemocnění na koronavir,
 • diskutabilním důvodem (osobně se stavím a to, že to důvod je, ale právně se mně nedaří to zatím podpořit), je nemožnost podnikání v době, kdy OSVČ uzdravená po koronaviru není uschopněna do doby, než budou negativně vyhodnoceny dva testy. (Problém je totiž v tom, že tento přístup není v žádném nařízení upraven a jedná se pouze o individuální rozhodnutí ošetřující lékaře nebo konkrétního pracovníka hygienické správy.),
 • onemocnění zaměstnanců na koronavir,
 • snížení odbytu v rozsahu, které nastávalo i v minulosti (např. březnový pokles poptávky po zimních bundách). Osoby, kterým se běžný obrat nesnížil vůbec, dle autora při kontrole těžko obhájí nárok na bonus.

Kompenzační bonus bude vyplacen bez zbytečného prodlení, tj. neexistuje žádná zákonná lhůta pro jeho vyplacení, kterou by bylo možné se domáhat.

V ostatním se kompenzační bonus chová stejně jako daňový bonus na dítě. Tj. např.:

 • nárok bude kontrolován správcem daně v rámci daňové kontroly,
 • kontrola může přijít v termínu, kdy je možné doměřit daň za rok  2020 (tedy minimálně do 1.4.2024 – ale možné prodloužení, pokud se bude podávat později, včetně prodloužení o ztráty, podání dodatečných přiznání atd.),
 • tvrzené skutečnosti musí žadatel při kontrole umět prokázat (bude na něm viset důkazní břemeno):
  • v bodech a) až f) asi není problém, ale doporučuji průkazní materiál uchovat,
  • u bodu g) to může být problém; u klientu s velkým odběratelem, který omezil nákupy, doporučuji písemnou dohodu o snížení dodávek,
  • obdobně u bodu h) bude vhodné uchovat jakékoliv dokumenty o nedodání vstupů,
  • pro body i) a j) pak průkazní prostředky budou záviset na konkrétních příčinách.
 • zákon lze vyložit i tak, že u poplatníků, kteří mají splatný nedoplatek na nějaké dani, bude bonusem nejprve vyrovnán tento dluh a zbytek vyplacen (tj. že bonus bude realizován odpuštění dluhu).

Dne 17.4.2020

Petr Beránek

daňový poradce 803