Aktuality

Skutečný vlastník společnosti

Povinný zápis do obchodního rejstříku skutečného vlastníka společnosti od 1.1.2019

Dle zákona o legalizaci výnosů z trestné činnosti jste povinni do 1. 1. 2019 zapsat do obchodního rejstříku skutečného vlastníka Vaší společnosti. Zapsaný údaj nebude viditelný pro širokou veřejnost, přístup k němu bude mít pouze (široká škála) oprávněných osob.

 

Zjednodušeně řečeno, skutečným vlastníkem je fyzická osoba, která přímo nebo nepřímo vlastní podíl alespoň 25 % na vaší společnosti, pokud neprokáže opak.

Přímými vlastníkem jsou společníci společnosti.

 

Nepřímými vlastníkem společnosti jsou fyzické osoby, které vlastní mateřskou společnost vaší společnosti, popř. mateřskou společnost mateřské společnosti vaší společnosti atd.

Prokázat, že fyzická osoba vlastnící 25 % na společnosti není skutečným vlastníkem lze např. tím, že existuje jiná fyzická osoba, která má vyšší podíl.

Tak např. pokud jsou 3 společníci a každý má na společnosti podíl 1/3, budou (dle našeho přesvědčení) všichni 3 skutečným vlastníkem. Pokud jsou 2 společníci, kteří mají 40 % a 60 % bude mít společnost jediného skutečného vlastníka, protože společník se 40 % bude druhým vždy přehlasován.

Pokud společnost nemá žádného společníka, který má alespoň 25 % podílu na společnosti, je skutečným vlastníkem statutární orgán (např. jednatel).

 

Zapisuje se jméno, adresa, rodné číslo, resp. datum narození, a státní příslušnost. Dále je třeba zapsat údaje, které specifikují, na čem je pozice skutečného majitele založena (podíl na společnosti resp. statutární orgán). Nezapisuje se struktura mezi společností a skutečným vlastníkem.

 

Zápis skutečného vlastníka je do 1.1.2019  osvobozen od poplatků, po té bude poplatek 1000 Kč.

I když se nedají v brzké době očekávat sankce za nesplnění této povinnosti, určitě ji nepodceňte, pokud byste chtěli žádat o dotaci.

 

Ostatní právnické osoby, které se zapisují do veřejného rejstříku mají povinnost tuto informaci zapsat do 1.1.2021.