Aktuality

Jak dál s EET?

Ministerstvo připravilo návrh novely zákona o EET.

Předpokládá platnost novely k 1. 1. 2019 s tím, že by povinnost elektronické evidence pro subjekty, kteří ji doposud nemají, byla od 1. 3. 2019 (pro všechny najednou bez rozdělení do etap).


Hlavní změnou je možnost náhradního řešení pro OSVČ neplátce DPH s nejvýše jedním zaměstnancem a nejvýše 1 000 tržbami ročně s celkovou hodnotou do 200 000 Kč, kteří místo EET mohou používat papírové účtenky na očíslovaných a evidovaných tiskopisech vydaných správcem daně. OSVČ, která tuto možnost využije, bude muset každý den vytvořit součtovou sestavu a každý měsíc odeslat přehled správci daně.


V zákoně je kromě toho navrhováno několik dalších drobných změn, jako např., že evidenci budou podléhat pouze tržby na území ČR.


Zákon respektuje další změny provedené Ústavním soudem jako odstranění povinnosti uvádět DIČ na účtenku v případech, kdy obsahuje rodné číslo, vyloučení plateb bankovními kartami a uvedení osvobození nevidomých osob od EET přímo do zákona.


Novela zákona musí projít mezirezortním připomínkovým řízením, třemi čteními v poslanecké sněmovně, musí ji schválit senát, podepsat prezident a vyjít ve sbírce zákonů, takže výsledné znění může vypadat zcela jinak a vejít v platnost v pozdější dobu než se předpokládá.