Aktuality

Změny v dani z nabytí nemovitých věcí

Nově budou tuto daň hradit kupující

Od 1. listopadu 2016 vstoupí v platnost novela zákonného opatření č.304/2013 Sb., dle které dochází ke změně poplatníka daně při nabytí nemovité věci, a to na osobu nabyvatele, tedy kupujícího. Ten nově má tedy povinnost podat daňové přiznání a daň uhradit. Dosud měl povinnost hradit tuto daň prodávající, pokud se nedohodl s kupujícím ve smlouvě jinak. V souvislosti se změnou poplatníka se ruší institut ručitele.

 

Výše daně zůstává beze změny, a to 4 % z nabývací hodnoty nemovitosti snížené o uznatelné výdaje.

 

Změny také nastaly při směně nemovitých věcí:

  • zůstává, že obě smluvní strany jsou jak převodci, tak nabyvateli a obě strany se tak stávají poplatníky daně z nabytí nemovitých věcí a podávají daňové přiznání (za nemovitost, u které jsou nabyvateli),
  • dochází k zjednodušení výpočtu daně za podmínek, že se bude základ daně při směně nemovitých věcí určovat porovnáním sjednané ceny a srovnávací daňové hodnoty,
  • u sjednané ceny se nepřihlíží k hodnotě pozbývané nemovité věci (není potřeba znalecký posudek), pouze se přihlíží k doplatku či jiné poskytnuté plnění (př. úhrada dluhu),
  • srovnávací daňová hodnota odpovídá 100 % směrné hodnoty nebo zjištěné ceny.

 

Ke změnám u směny nemovitostí uvádíme příklad z webu finanční správy:

Směna bytu 3+1 se zjištěnou cenou 3 000 000 Kč za byt 2+1 se zjištěnou cenou 2 240 000 Kč a doplatek 560 000 Kč, vlastníkem bytu je fyzická nebo právnická osoba:

 

a) Daň z nabytí (převodu) vlastnictví k bytu 3 + 1

Nabývací hodnota se určí porovnáním srovnávací daňové hodnoty (tj. 100% směrné hodnoty nebo zjištěné ceny) se sjednanou cenou (nepřihlíží se k hodnotě pozbývané NV).
Srovnávací daň. hodnota = zjištěná cena bytu 3 + 1 = 3 000 000 
Sjednaná cena = 560 000 Kč
Nabývací hodnotou při nabytí bytu 3+1 je srovnávací daňová hodnota ve výši 3 000 000 Kč, která je vyšší než sjednaná cena.

 

b) Daň z nabytí (převodu) vlastnictví k bytu 2 + 1

Nabývací hodnota se určí porovnáním srovnávací daňové hodnoty (tj. 100% směrné hodnoty nebo zjištěné ceny) se sjednanou cenou (nepřihlíží se k hodnotě pozbývané NV).
Srovnávací daň. hodnota = zjištěná cena bytu 2 + 1 = 2 240 000 
Sjednaná cena = 0 Kč
Nabývací hodnotou při nabytí bytu 2+1 je SDH ve výši 2 240 000 Kč.