Aktuality

Zveřejňování účetních závěrek neziskových organizací

Spolky a společenství vlastníků jednotek jsou povinné nově dle zákona o účetnictví zveřejňovat účetní závěrku.

Tento měsíc byla zveřejněna novela zákona o účetnictví, která mimo jiné rozšiřuje oblast osob, které musí zveřejňovat účetní závěrku. Kromě osob, kterým to ukládá jejich „zřizovací zákon“ (např. OPS) a obchodních společností, byl okruh rozšířen na všechny právnické osoby zapsané ve veřejném rejstříku. Ve veřejném rejstříku jsou zapsány téměř všechny právnické osoby. Největší skupinou, kterých se změna týká jsou spolky a společenství vlastníků jednotek.

Povinnost zveřejnit závěrku v sbírce listin musí každá účetní jednotka splnit nejpozději do měsíce od jejího schválení nejvyšším orgánem (členskou schůzí, valnou hromadou, zřizovatelem apod.). V případě, že ke schválení nedojde do konce následujícího účetního období *), zveřejňuje neschválnou závěrku s poznámkou, že nebyla schválena. Účetní jednotky, které do této doby povinnost  závěrku zveřejňovat neměly, tak budou činit od roku 2016 (přesněji od účetního období zahájeného v roce 2016, pokud by účtovali v jiném než kalendářním roce).

Přechodná ustanovení však přikazují závěrky za období roku 2014 a 2015 dodatečně zveřejnit rovněž. Pro závěrky roku 2014 (účetního období zahájeného v roce 2014) je stanoven náhradní termín do 31. 3. 2016. Zákonodárci přitom nedomysleli, že je tím v některých případech termín pro podání zkrácen. Pokud např. účetní jednotka účtuje v hospodářském roce zahájeném 1. 12. 2014, pak účetní období s největší pravděpodobností končí 30. 11. 2015 a na sestavení, schválení a zveřejnění závěrky jí zbývají maximálně 4 měsíce místo obvyklých 12. V extrémním případě však může toto účetní období  skončit  31. 10. 2016, tedy povinnost zveřejnit závěrku předchází ukončení období.

Při psaní následujícího odstavce přechodných ustanovení byli již zákonodárci realističtější a závěrku za rok 2015 (za období  započaté v roce 2015) je nutno zveřejnit do 30. 11. 2017.

V obou případech však není z přechodných ustanovení jasné, jestli zveřejnění závěrek za roky 2014 a 2015 má proběhnout v rozsahu, který specifikuje novela zákona (viz níže) nebo v rozsahu, který určoval zákon o účetnictví v letech 2014 a 2015 ostatním účetním jednotkám.

Novela zákona rovněž zužuje zveřejňované informace. Malé účetní jednotky a mikro jednotky nemusí zveřejňovat Výkaz zisků a ztrát. (Jedná se o účetní jednotky, které mají aktiva do 100 mil. Kč, obrat do 200 mil. Kč a počet zaměstnanců do 50; toto se týká i obchodních společností). Rovněž rozsah přílohy byl pro tyto jednotky zjednodušen.

*) toto ustanovení je velmi nepříjemné, pokud při přechodu na/z hospodářského roku nebo při transformaci se účetní jednotka zvolí účetní období kratší než rok, které trvá jen několik málo měsíců.