Aktuality

Co přinese EET pozitivního?

Aneb má to všechno vůbec smysl ... ?

Když se zavádělo kontrolní hlášení, dalo se počítat s jasným efektem – finanční správa si bude umět ověřit, že každý nárok na odpočet (z dokladu nad 10 tis Kč) odpovídá před tím odvedené dani. Počítač dokáže spárovat všechny dvojice, a jakmile někdo žádá odpočet DPH z plnění, ze kterého nebyla odvedena daň, vyšle signál – výzvu k opravě. Tím se zcela jistě rychle a účinně (tak účinně, jak pracovníci správy daní budou schopni signály počítače dotáhnout do konce) zabrání řadě podvodů se snahou neoprávněně získat odpočet DPH anebo neodvést DPH z vystavené faktury.

 

Co zjistí finanční správa na základě EET?

S malou nadsázkou bych si troufnul říci – vůbec nic. 

 

Jak moc je ta nadsázka malá, či velká posuďte sami:

 • pokud jste poplatník, který přijímá část tržeb v hotovosti a část přes bankovní účet, není ze samotné evidence tržeb vidět nic, nelze ji srovnávat ani s přiznáním k DPH, ani s jinými údaji, které finanční správa má, protože nemá informace o platbách, které proběhly bankou; k tomu, aby správce zjistil nesrovnalosti, musí přijít na kontrolu…
 • pokud jste poplatník, který přijímá platby faktur v hotovosti, ne však v okamžik zdanitelného plnění, ale později, odvádíte ty samé informace v přiznání DPH (případně kontrolním hlášení) a následně EET, bohužel v jiné době (v jiném měsíci). Pokud se tyto evidence nebudou shodovat, vyvolá to pouze podezření (jestli vám odběratele skutečně neplatí nebo jen zatajujete tržby), ale nic víc. K tomu, aby správce si správce podezření potvrdil, musí přijít na kontrolu…
 • pokud jste poplatník, který přijímá veškeré tržby v hotovosti a to v okamžik plnění (a zde máme konečně jasno, proč musíte do EET zadávat platby kartou – většina restauračních služeb a maloobchodu jsou právě toho typu, že přijímají tržby v hotovosti nebo kartou v okamžik plnění), pak se musí shodovat EET na přiznání DPH. Pokud se nebude shodovat, tak je to podezřelé. Proč podezřelé a ne přímo příznak pochybení, tak jak je tomu, když se Vám neshoduje přiznání DPH a kontrolní hlášení?
  • Správce daně nemůže vědět, zda i v restauraci či maloobchodě něco neprodáváte „na fakturu“ s platbou přes bankovní účet
  • Doklad o platbě musíte vytisknout nejpozději v okamžik tržby, ale zákon Vám umožňuje jej vytisknout i dříve (např. pro možnost fungování zásilkové služby na dobírku) a vytisknout doklad dříve (víte-li, že bude plnění) nezakazuje ani dalším prodejcům.

Takže nesoulad mezi EET a DPH u provozoven, kde se předpokládají všechny tržby v hotovosti, vyvolá u správce podezření na základě, kterého by měl zahájit kontrolu…

Znamená to, že celý národ povede EET jen proto, aby finanční správa získala podezření, že některé restaurační služby a některý maloobchod krátí tržby? Rozhodně ne, toto podezření jistě už finanční správa má i bez EET, nebo by alespoň mít mohla.

 

Obecně by určitou sílu měla mít kontrola spotřebiteli. Jakmile bude spotřebitel požadovat účtenku, dostane se tržba do evidence, už o ní finanční správa ví, už jí nelze vrátit. Je tomu tak skutečně?

 • skutečně se od 1. prosince staneme národem, který místo věty „a nešlo by to bez účtenky laciněji“, začne používat větu „ještě doklad, prosím Vás“?
 • nebude mít prodejce (tak trochu vlastní vinou) polovinu doby problém s internetovým připojením, a tudíž dostaneme pouze stvrzenku „bez fiskálního čísla“, kterou následně (do 48 hodin) už nikdo nikam neodešle? Anebo má finanční správa aparát, jak ověřit, že došlo k odeslání všech tržeb v době výpadku, když slibuje možnost hromadného odeslání těchto účtenek?
 • nebude mít možnost večer prodejce účtenky stornovat, aniž by ze storna byla poznat, kterou konkrétní účtenku ruší? Tj. snížit si tržby bez rizika, že konkrétní vystavená účtenka není v evidenci na finančním úřadě? Ano, poplatník s větším objemem storen bude správci daně podezřelý. Skutečně? Pokud účtenka z hospody vedené OSVČ musí obsahovat i spropitné, tak majitel při žádosti „budu platit, prosím“ dojde s účtenkou EET na požadovanou částku. Po té, co obdrží částku větší včetně spropitného, původní účtenku vystornuje a vytiskne novou na platbu ve výši se spropitným. Takže téměř každá druhá účtenka bude stornována (pokud se majitel nerozhodne spropitné zatajit). Jak z toho správce daně pozná, že některý hospodský vystornuje i další účtenky, které neměl?

Určitě se výše uvedeným jednáním stane řada prodejců podezřelými. Ale mohu jen opakovat již výše napsané – nebyla  většina z nich podezřelá už dosud a bez nutnosti celonárodního EET?

 

Takže zbyl poslední bod – kontroly fingovaným nákupem pracovníky finančních úřadů a celní správy. Budou kontroly smět v pracovní době konzumovat alkohol? Anebo každý zákazník, který bude chtít účet za pivo, dřív než se napije, bude podezřelý, a tudíž je potřeba mu účtenku vystavit vždy? Anebo se nálevny alkoholických nápojů nebudou kontrolovat?

 • Představuji si vesnickou hospodu, kde všichni štamgasti konzumují a nedostávají účtenky. To by bylo podezřelé, takže obsluha každému neznámému účtenku ráda tiskne a nikdy se nenechá překvapit kontrolou. 
 • Představuji si stánek Vietnamce, který byl předevčírem přistižen, jak nevydal kontrolnímu pracovníku stvrzenku, obchod byl uzavřen a dnes na stejném místě, stejné zboží prodává jeho bratr, bratranec či strýc s téměř stejnou tváří.
 • Představuji si prodejce hot-dogů na ulici jak dbá o čistotu a ekologii a má u stánku koše na tříděný odpad – na umaštěné tácky s hořčicí zvlášť, na umělohmotné kelímky od piva zvlášť, na čisté papíry účtenek zvlášť. Co mu brání v „ekologické“ recyklaci účtenek několikrát denně, když každý hot-dog stojí stejně a každé pivo taktéž? Nenechte se zmást, účtenku není třeba tisknout v okamžik prodeje, ale nejpozději v okamžik prodeje, tedy dřívější čas (nebo datum) není postižitelné. (Ale může vyvolat podezření…)

To jsou možná důvody, proč EET v Česku nebude fungovat, i když se v jiných zemích, s lidmi s jinou mentalitou osvědčila.

Babiš slibuje podnikům, kterým vzrostou v důsledku EET tržby, že je nebude „pronásledovat“… že je nebude co? Považovat za podezřelé, že krátili tržby? Proč? Asi proto, aby se nebály tržby nyní přiznat. Určitě je to z politického důvodu nutné, i když mně poctivého poplatníka to musí nas.at dvojnásob – nejen, že kvůli nepoctivým prodejcům budu kvůli pár desítkám plateb ročně řešit EET, ale ještě Ti nepoctivý nebudou Babišovi podezřelí. Ale určitě to musel udělat, aby se nebáli po zavedení EET tržby přiznat. Teda určitě to musel udělat, pokud je přesvědčený, že i po zavedení EET by mohly tržby úspěšně krátit.

Doufám, že se mýlím a že vše bude jinak. pb