Online poradna

Kategorie

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 145 výsledků v kategorii Nezáleží
Kurzové rozdíly  14.10.2014

Dobrý den, prosím, chtěla bych se zeptat : příspěvková organizace (Dům dětí a mládeže) pořádal letní tábor v Chorvatsku. Před cestou byly vyměněny kuny na potraviny, převoz lodí....atd. Tyto kuny byly beze zbytku spotřebovány. Musí se účtovat v podvojném účetnictví o kurzových rozdílech??? Paní účetní přepočítává každý nákup v obchodě podle kurzu ČNB na příslušný den. Přijde mi to nelogické....děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd

Zboží a dlohodobý majetek  10.10.2014

Dobrý den, pracuji v lékárně a zaměstnavatel po mně chce uhradit škodu, která mu vznikla proexspirováním léků. Odvolává se na vnitřní směrnici, kde jsou léky zařazeny pod "majetek dlouhodobé spotřeby". Má na to právo? Může být zboží, které je předmětem prodeje, zařazeno pod dlouhodobý majetek? Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd

Daň z prodeje nemovitosti  05.10.2014

 Dobrý den, chtěl bych se zeptat ohledně zaplacení daně z nemovitosti. Prodal jsem nemovitost(rodinný dům), ale nový majitel vyplatil jen zbytek mé hypotéky, takže jsem žádný přeplatek už nedostal.

  1. Platí se i tak daň z nemovitosti?
  2. Obdržel jsem i další informaci, že když budu kupovat další nemovitost (plánuji koupit byt) tak se daň z prodeje nemovitosti, kterou jsem prodal, neplatí.
  3. Popř. dá se podat formulář na jiném fin. úřadu, než pod který spadá nemovitost?

Děkuji za odpověď, s pozdravem M.Š.

Zobrazit odpověd

Prominutí úroků z posečkání  01.10.2014

Dobrý den, můj problém je hodně dlouhodobý. Bývalý manžel byl podnikatel a díky jemu jsem se dostala do dluhů - spolupodílela jsem se na nezaplacení daně z převodu nemovitosti. Její výše byla 450 000 Kč a byla splatná k 8.3.2000. Dostala jsem povolení splácet ji dne 7.12.2011 (nejdříve 2500 Kč, pak 2800 Kč). K 31.10.2014 ji budu mít splacenou, také mám již prominuté penále. Ale prý budu platit úroky z posečkání! Jsem rozvedená od r. 1998, žiji sama se synem, je mentálně postižený (nar. 1992), nyní je v chráněném bydlení, pobírá invalidní důchod, já příspěvek na péči, mám s ním dost problémů již od narození. Jsem učitelka, nemám jiné příjmy a otec se o syna nezajímá od rozvodu vůbec. Existuje pro mě nějaká možnost nebo rada?! Děkuji E.Ž.

Zobrazit odpověd

Bonus formou snížení ceny dlouhodobého majetku  29.09.2014

Dobrý den, jsme PO, plátci DPH. Od dodavatele jsme zakoupili zvedák dle fa za 67.040,-Kč vč.DPH. Na základně smlouvy s ním dle §409 obch. zákoníku, nám poskytl na zvedák finanční příspěvek ve výši 55.873Kč a přišel nám opr.daň.doklad na -55.873,- s textem: finanční příspěvek dle smlouvy č. 123 a dohoda o vzájemném započtení. My tedy doplatili rozdíl 11.167,- vč. DPH. Podmínkou finančního příspěvku je odběr zboží od dodavatele měsíčně ve výši 43 tis po dobu 3 let. Pokud to nesplníme, budou nám fakturovat pom. část příspěvku vč. DPH 1.164 Kč. Prosím o radu, jak zaúčtovat nákup zvedáku, opr.daň.doklad (snížení ceny zvedáku?) a hlavně fakturu za 08/2014 (nesplnili jsme obrat) s textem: vrácení příspěvku dle smlouvy. Zda-li se bude časově rozlišovat, je to účetní špek. Děkuji moc a přeji hezký den.

Zobrazit odpověd

Srážka daně při vystoupení zahraničních umělců  29.09.2014

Organizace pořádající koncerty umělců uhradí částku požadovanou dle smlouvy (za koncert zahraniční skupiny na území České republiky) na účet zahraniční agentury. Zahraniční agentura zašle na tuto celkovou částku dvě faktury-faktura za poplatek umělce a faktura za produkční náklady. Má organizace povinnost platit srážkovou daň? Nebo je to povinnost zahraniční agentury? Pokud je to povinnost organizace, z jaké částky platí srážkovou daň? Jen z částky na faktuře za poplatek umělce nebo z obou částek, tzn. z celkové částky, která byla napsána ve smlouvě (a je rozdělena do dvou faktur)? Děkuji za informace.

Zobrazit odpověd

Likvidační podíl ze Slovenska  24.09.2014

Dobrý den, mateřská společnost v ČR dostala vyplacený podíl na likvidačním zůstatku dceřiné společnosti ze Slovenska. Bude postup zdanění v ČR takový, že tento příjem bude samostatným základem daně dle §20b zákona o DP (lze uplatnit nabývací cenu podílu) a v případě že na Slovensku bude sražena daň, tato se započte? Pokud by šlo o vyplacený podíl na likvidačním zůstatku plynoucí fyzické osobě - postup stejný - příjem dle §10 zákona? děkuji za Váš názor.

Zobrazit odpovědPozdní přiznání k dani z nemovitosti  09.09.2014

Dobrý den, ráda bych se zeptala: V roce 2010 jsme kolaudovali naši novostavbu rodinného domu a provedli zápis do katastru nemovitosti. Bohužel jsme nepodali daňové přiznání a mylně jsme se domnívali, že stále platí osvobození od daně z nemovitostí pro novostavby na první roky. Teď jsme náš omyl zjistili a nevíme, co dělat. Máme jít na FÚ a zpětně si nechat vyměřit daň? Bude nám vyměřena pokuta a v jaké výši? Lze zažádat o prominutí této pokuty? Četla jsem něco o 3leté promlčecí lhůtě na přiznání k dani z nemovitosti. Pokud již tedy tato lhůta uplynula, máme podat daňové přiznání až letos a předchozí roky neřešit? Nechci se stát neplatičem daní a ráda bych vše vyřešila. Prosím Vás o radu a předem děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd

Přijatý dar příspěvkovou organizací  29.08.2014

Dobrý den, prosím o sdělení, podle kterého § Obč. zákoníku je oprávněná příspěvková organizace poskytující sociální služby, zřízená krajem, přijmout od osoby, které poskytuje služby, drobný finanční dar na kulturní akce pořádané pro klienty.

Zobrazit odpověd

Opakování kontroly na stejnou daň a obobí  29.08.2014

Dobrý den, podnikám a jsem na kontrole DPH, za poslední 3 roky, přestože jsem byl na kontrole 3/2012  a 1/2011. Je možno zpětně za již zkontrolovanou oblast znovu dělat kontrolu? Ještě jeden, kromě podnikání mam I nájem dle par. 9, to je osvobozené plnění bez nároku na odpočet. Jinými slovy z nájmu jsem neuplatnil žádný odpočet to znamená nemohu z přímu platit žádné DPH? DEKUJI J.P

Zobrazit odpověd

Dary za práci v zastupitelstvu  28.08.2014

Dobrý den, blíží se volby a starosta obce by chtěl neuvolněným zastupitelům, kteří za celé funkční období nepobírali odměnu, vyplatit jednorázový finanční dar. Jak je tento dar daněn? Musí si potom každý z obdarovaných zastupitelů podat přiznání a zdanit ho? Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověd

Faktura na nájem  26.08.2014

Dobrý den, rád bych se zeptal na platbu nájmů. Je možné zaúčtovat a zaplatit nájem jen na základě nájemní smlouvy? Nejsme plátci DPH - ale uvažujeme, že budeme. Je nějaký rozdíl pro plátce a neplátce DPH? Jak je to s kaucí? Lze ji zaplatit a zaúčtovat bez faktury jen na základě smlouvy nebo nám majitel nemovitosti musí vystavit nějaký doklad? Majitelem jsou fyzické anebo právnické osoby. Děkuji Tomáš Holý

Zobrazit odpověd


Srážení daně z příjmů autorů do 10 tis. Kč  25.08.2014

Dobrý den, můj dotaz se týká autorských přijmů. Pokud OSVČ- malíř prodá svůj vlastní obraz například za 5000,- musí tento příjem zdanit srážkovou daní 15%? Pokud ano, tuto daň musí odvést ten, kdo si obraz koupil? Například kamarád, běžný občan? Nebo se na prodej vlastních děl srážková daň nevztahuje a malíř příjmy klasicky uvádí v daňovém přiznání a může uplatnit výdaje? Prosím o radu

Zobrazit odpověd

Daň z nabytí nemovité věci  23.08.2014

Při prodeji zemědělského pozemku získaného před 14 lety dědictvím po rodičích, vycházela prodejní cena z velikosti pozemku a z přináležející BPEJ ceny, na 55 022 Kč. Kupující se zavázal k provedení všech potřebných úkonů jak na katastrálním úřadu, tak na finančním úřadu. Oproti výpočtu daně z převodu nemovitosti ve výši 4% ze 75% prodejní ceny, tedy 1 700 Kč jenž má být od prodejní ceny odečtena a výsledná prodejní cena pak činí 53 322 Kč, navýšil kupující pro účel daně prodejní cenu o jakýsi koeficient s násobkem 1,8x, vztahující se ke katastru obce, v němž se tento pozemek nachází a tedy udává daňovou povinnost jako 3 000 Kč a prodejní cenu jako 52 000 Kč. Je to tak správně? A co je to vůbec ten koeficient obce?

Zobrazit odpověd

Prodej za nižší než skutečnou cenu  22.08.2014

Dobrý den, prosím Vás, mám dotaz ohledně prodeje pozemku a stanovení kupní ceny. Majitel vlastní pozemek dva roky, tudíž se ho týká zaplacení daně z nabytí nemovitosti a daně z přijmu. Majitel požaduje 600.000 Kč, ale do kupní smlouvy uvést jen 160.000 Kč a doplatek mimo kupní smlouvu. Odhadce odhadl pozemek na 300.000Kč a sdělil nám, že tržní cena odpovídá cca 500.000Kč. A můj dotaz zní, zda může být kupní cena ve smlouvě takto nízká, když má pozemek větší hodnotu odhadní, tak i tržní? Nebo zda-li je nějaký zákon, který stanovuje minimální kupní cenu? Chci předejít potížím s FÚ, že pozemek byl koupen, prodán za nízkou cenu, než které skutečně odpovídá. Předem moc děkuji za odpověď a přeji pěkný zbytek dne. Š P.

Zobrazit odpověd

Doba pracovní cesty  21.08.2014

Prosím o odpověď na účtování zahraniční cesty. Jedu na Slovensko, první den překročím hranici v 10.00 hod., na místo přijedu ve 12.00 a pracuji do 22.00. Potom tam přespím a pokračuji v práci 06.00 - 12.00 hod... Ve 14.00 hod. přejíždím zpět ze Slovenska do ČR. Budu tedy vykazovat na cesťáku první den 10.00 - 24.00 hod.. a druhý den 00.00 - 14.00 hod.. ?? Děkuji za odpověď Zdeněk M.

Zobrazit odpovědOprava nebo technické zhodnocení  14.08.2014

Vážení, dovoluji si Vás požádat o upřesnění, jestli se jedná o opravu nebo technické zhodnocení u uvedeného případu. Vlivem požáru došlo k celkovému vážnému znehodnocení stavby kuchyňského bloku. Zcela je shořelá střecha, dřevěná vazba, vyhořelá elektroinstalace, narušena stropní konstrukce, další rozvody apod. Z mého pohledu se již nejedná o opravu této nemovitosti, ale o provedení celkové rekonstrukce, tj. technického zhodnocení. Vlastně v některých případech není co opravovat, jelikož předmětná konstrukce vlastně už není, shořela. Mám správný názor? Děkuji za zprávu.

Zobrazit odpověd

Paragon  11.08.2014

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda jde paragon vystavit pouze na platbu v hotovosti, nebo i když je platba na účet (např. vklad hotovosti na účet)? Děkuji Lucie

Zobrazit odpověd

Technické zhodnocení kulturní památky  05.08.2014

V letošním roce byla provedena rekonstrukce sklepních prostor v objektu, který je kulturní památkou. Sklepní prostory a venkovní prostory jsou využívány pro volnočasové aktivity s občerstvením. Ve venkovních prostorách bylo vybudováno petangové hřiště a terasa - bude i toto zahrnuto do tehnického hodnocení?? Do jaké odpisové skupiny zařadit toto technické hodnocení? Mám dojem, že jsem kdysi četla, že technické zhodnocení kulturní památky je možné odepisovat po kratší dobu (15 let)??? Předem děkuji za odpověď. B

Zobrazit odpověd