Online poradna

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 132 výsledků v kategorii NNO - nestátní neziskové organizace se štítkem dary

dar spolku a nahlížení do účetnictví  11.06.2014

Dobrý den, chtěla bych se zeptat,

  1. Může sdružení rodičů, teď vlastně spolek, přijímat granty nebo dary od podnikatelů a od firem?
  2. Musí se pak podávat daňové přiznání?
  3. Jeden rodič našeho studenta nám chce dát dar - grant a vyžaduje od nás přehled účetnictví , můžeme mu to dát?
  4. A co mu můžeme z účetnictví poskytnout? Děkuji P I
Zobrazit odpovědOsvobození darů u o.p.s.  19.05.2014

Dobrý den, jsme o.p.s. Je pravda, že podle nového občanského zákoníku máme povinnost platit daň z přijatých darů (peníze, knihy) i přesto, že jsme veřejně prospěšným poplatníkem? Znamená to tedy, že když přijmeme dar, za který pořídíme ve stejné výši nějaký materiál, tak daňový základ bude 0, žádnou daň platit nebudeme, jenom musíme tuto skutečnost nahlásit na FÚ? Děkuji.

Zobrazit odpověd

Dar sportovnímu klubu  07.05.2014

Dobrý den, jsme nezisková organizace - šachový klub (příjem máme jen z členských příspěvků, darů a dotací) a dostaneme dar 10 000,- na podporu činnosti s mládeží (darovací smlouva). Můžete mi poradit, zda dar podléhá dani a zda je nutné podávat daňové přiznání. Prostě, co by bylo nutné udělat z hlediska úřadu. Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověd

Dary sportovnímu klubu  02.04.2014

Dobrý den, jsme občanské sdružení/spolek, jehož hlavní činností je organizace amatérských hokejových utkání. Našimi jedinými příjmy jsou dary od fyzických osob. Každý dar má přesně vymezený účel, např. dar 30 tisíc Kč na zajištění 10 utkání. Těchto 30 tisíc zaplatíme zimnímu stadionu a realizujeme 10 zápasů pro amatérské sportovce.

  1. Musíme podávat daňové přiznání?
  2. Podléhá tento dar dani darovací? (pokud by podléhal, tak nemáme z čeho ji zaplatit, když těch deset utkání stojí přesně 30 tisíc Kč)
  3. A jsme povinni podávat přiznání k darovací dani?

Jsme jen skupinka třech nadšenců a moc se v této problematice neorientujeme, proto budeme moc rádi za radu.

Zobrazit odpověd

Dary na výstavbu  26.03.2014

Dobrý den, založili jsme před 5-ti lety OS za účelem dostavby inženýrských sítí a silnic mezi rodinnými domy po zkrachovalém developerovi. Ve stanovách máme zakotvenu platbu řádných i mimořádných členský příspěvků (osvobozeno od daně). Pravděpodobně dostaneme na výstavbu příspěvek i od 3 nečlenů a to ve výši 3x 110 tisíc. Předpokládám, že tyto příspěvky nebudou od daně osvobozeny. Můj dotaz zní: mohu si oproti přijaté částce 3x110 tisíc dát do nákladů 3x110 tisíc, tj,.náklady na výstavbu sítí a silnic? Jde o to, abych z částky 330 tis nemusela odvádět daň. Děkuji

Zobrazit odpověd

Dary v přiznání k dani z příjmu 2013  26.03.2014

Dobrý den, jsme občanské sdružení - Sdružení rodičů - vedeme jednoduché účetnictví. Dostali jsme věcné dary na školní ples - podala jsem přiznání k dani darovací. Nyní vyplňuji Přiznání k dani z příjmu, tyto dary jsem uvedla na řádku 20, ale nevím, na kterém řádku je mám vyloučit -řádek 111? Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd

Osvobozené dary VPPO 2014  17.03.2014

Nezisková organizace-obč.sdružení zdravotně postižených

Dobrý den,

1/ V roce 2013 a dříve: Byly peněžní dary pro neziskovou org. od fyzické osoby nepodnikající (starobní důchodce -nepracující ) osvobozeny od daně jak darovací tak nevstupovaly do základu daně? Účovali jsem celá předchozí léta dary od uvedených fyz.osob jako osvobozené příjmy a ve stejném objemu jsme vylučovali i náklady z daňových nákladů. Bylo to špatně? Pokud byly osvobozeny, jak je to

2/ od 1.1.2014: prý je jejich osvobozeni v neziskové org. (teď veřejně prospěšný poplatník -dále VPP) podle ZDP § 19 b,odst.2, písm.b) podmíněno tím, že se jedná o dar (bezúplatný příjem), který je pro dárce (poskytovatele) položkou odčítatelnou od jeho základu daně dle ZDP § 15, odst.1 nebo § 20, odst.8 ZDP. Když tedy poskytne dar nepodnikající osoba, osoba, která není ani v závislé činnosti, pak by neměla VPP -neziskovka nárok zaúčtovat takový dar do osvobozených příjmů ? Když tedy dárce- nepracující, nepodnikající fyz.osoba, která nemá tím pádem žádný daňový základ, od kterého by odečítala poskytnutý dar (bezúplatné plnění), tak nebude moct VPP zaúčtovat dar do osvobozených příjmů? Děkuji mnohokrát za brzkou odpověď. I. J

Zobrazit odpovědUrčení daru  28.01.2014

Dobrý den. Jsme neziskovka - občanské sdružení, které bude podle NOZ zapsaný ústav. Ráda by nám dala finanční dar fyzická osoba. Otázka je, zda lze takto získaný dar použít i na mzdy, zda je potřeba, aby tato fyzická osoba přímo v darovací smlouvě určila účel - tedy na mzdy nebo co je pro to potřeba udělat. Děkuji.

Zobrazit odpověd

Zdanění darů  23.01.2014

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na finanční dar, který jsme dostali v roce 2013. Vždy jsme to řešili přiznáním k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle §20. Jsme neziskovka a od daně darovací jsme byli vždy osvobozeni po podání přiznání. Od 1.1.2014 je vše jinak a teď nevím kde daň přiznat. Děkuji za odpověď Ondroušková

Zobrazit odpověd

Mimořádné členské příspěvky na výstavbu chodníku  22.01.2014

Dobrý den, máme založené občanské sdružení na výstavbu inženýrských sítí a dokončení povrchu vozovky a chodníků k výstavbě rodinných domků. Financujeme to mimořádnými členskými příspěvky v řádu cca 1,000.000,- Kč Jsou tyto mimořádné členské příspěvky předmětem daně z příjmu sdružení? Děkuji za odpověď. L H

Zobrazit odpověd

Dary v roce 2014  16.01.2014

Dobrý den... Jsme dobrovolné sdružení občanů provozujících sportovní činnost-nezisková organizace.Prozatím jsme ještě nikdy nic nedostali.Ve stanovách máme uvedený zdroj příjmů : dary,příjmy z reklamní činnosti. Obdržíme sponzorský finanční dar ve výši do 1 000 000,- Kč ,určený jen na provoz- k zakoupení jízních kol,náhradních dílů,benzínu,ubytování,stravování,pojištění atd.Bude se tento příjem-dar zdaňovat?A organizace-firma která nám tento dar poskytne bude si ho moci v plné výši dát do učetnictví k snížení daňového základu?Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověd


Příjem daru  05.01.2014

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na sponzorský dar s pohledu příjemce. Jsme sdružení rodičů, nikde nezaregistrované, které pořádá školní ples. Máme možnost přijmout sponzorský dar ve formě poukázek za služby v celkové hodnotě 5000.- Kč. Musím jako zástupce rodičů tento dar zdanit? Dárce si tento dar vede v účetnictví. Uvádí ho v DP. Co z toho pro mě, jako obdarování fyzickou osobu vyplývá ? Děkuji .

Zobrazit odpověddary sdružení přátel školy  29.11.2013

Při ZŠ, příspěvková organizace máme Občanské sdružení. Toto sdružení pořádá např. Dětský maškarní karneval, velikonoční a vánoční jarmark, vyhodnocení nejlepších žáků školy apod.Výtěžek z těchto akcí je příspěvkem Občanského družení. 1.V letošním roce máme dotazy od rodičů, že se nemohou zúčastnit vánočního jarmarku, ale rádi by škole přispěli finanční částkou na tuto akci. Jakým způsobem provést příjem a stačí dát potvrzení rodičům o výši částky a na jaké účely? Není potřeba vyhotovovat darovací smlouvu? 2. Dále máme dotazy z řad rodičů, že nechtějí zaplatit příspěvek 250,00 Kč do Občanského družení, ale rodič chce přispět tuto finanční částku třídě do které její dítě chodí. Z příspěvků od rodičů ve výši 250,00 Kč na školní rok, jsou hrazeny akce školy (např. vánoční jarmark, velikonoční jarmark, ceny na vyhodnocení žáků v závěru školního roku, nákup učebních pomůcek apod. Vždy se náklad hrazený z příspěvku obč. sdružení týká všech žáků školy.

Zobrazit odpověd

účtování o věcných darech  07.11.2013

Dobrý den, prosím o radu: jsme neziskovka poskytujicí sociální služby. Od obchodu s látkami máme obdržet látky, které bychom chtěli využít například na ušití sukýnek pro děti, které se účastní programů v našich nízkoprahových centrech a na ušití závěsů do prostor těchto center. Kdo v tomto případě hodnotu daru ocení a jak o tomto daru účtovat ? Děkuji za odpověď, hezké dny D Š

Zobrazit odpověd

Půjčky do o.s.  10.10.2013

Dobrý den, máme tento problém. Neziskovka-obč.sdružení pro kulturu. V důsledku snížení dotací a sehnání malých darů, poskytli členové sdružení do sdružení půjčku s tím, že až se seženou dary a budou větší tržby za kultur.vystoupení, budou jim půjčky (poskytnuté do sdružení v r.2011 a 2012) vráceny. Peníze se však v letech 2011 a 2012 v dostatečné výši nesehnaly. Vyvstaly tyto návrhy na řešení, ke kterým prosíme o vyjádření z účetního a daňového hlediska: 1/ Členové sdružení-půjčovatelé navrhují změnit v r.2013 půjčky na DARY. a) Dosud jsou poskytnuté půjčky na účtech 324 a 325, b)Jsou to správné účty? c) Ovšem zaúčtované závazky na účtech 324,325 zpětně nelze v uplynulých účet.obdobích měnit na dary. Takto nelze postupovat. Je to tak ? 2/ Obč.sdružení v r.2013 získalo několik darů, které nejsou účelově podmíněně. a) Lze z těchto darů splatit členům půjčky ?( Jsou na účtech 324,325). b)Prosíme o účtový předpis, jak správně splacení půjček zaúčtovat. c) Domnívám se, z daňového hlediska jsou přijaté půjčky nedaň.příjmem a přijaté fin. dary (bez reklamy!) jsou osvobozené od daně. Tudíž by splacení půjček z darů nemělo mít vliv na výši daňového základu. Uvažujeme správně?

Zobrazit odpověd