Online poradna

Kategorie

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 110 výsledků v kategorii Nezáleží se štítkem správa daní

Doměření daně z nemovitosti  28.06.2014

Dobrý den. Mám dotaz. Můj otec vlastní pozemek, který vlastně nikdy nebyl využíván. Měl z něho platit daň z nemovitosti, ale nikdy (nebo velmi dlouho) daň neplatil. Jedná se o parcelu o cca 600 metrů čtverčeních. Chci se zeptat, kde se máme přihlásit k nápravě zaplacení daně. A jak se výše a sankce vypočítává. Dozvěděla jsem se o vlastnictví pozemku nedávno. Moc děkuji. Přeji pěkný den!

Zobrazit odpověd

Účtování dodatečného příznání  13.06.2014

Dobrý den, zapomněla jsem v silniční dani za r. 2013 uvést jedno auto, na dani jsme měli vysoký přeplatek a nežádali jsme o jeho vrácení, při dodatečném přiznání nevím, do jakého roku zaúčtovat do daňových nákladů zvýšení silniční daně, za r. 2013 jsme ještě nepodali daň. přiznání. Mohu zohlednit nebo patří daňově dodat.daň do r. 2014 a budou nám počítat úrok z prodlení, když jsme měli přeplatek? Děkuji za odpověď J N

Zobrazit odpověd

Sankce za pozdní přiznání  15.05.2014

Dobrý den, koupili jsme s manželem v listopadu 2013 malý pozemek za 120.000,-. Teď začínají chodit složenky na daně z nemovitosti a mě došlo, že jsme nepodali daňové přiznání do konce ledna 2014.... asi nás nějaké sankce nebo pokuta nemine, že? Co můžu od FÚ čekat? Děkuji.

Zobrazit odpověd

Termín pro dodatečné přiznání  09.05.2014

Dobrý den. Prosím Vás o radu v následujícím: Firma s.r.o. bude za rok 2013 podávat opravné DPH / všechny čtyři /. Bylo tak externí účetní vytvořeno 1.4.2014 spolu s daň.přiznáním za rok 2013, ale opravné DPH jsem ještě neodeslala - až dnes jsem se dozvěděla, že tak musím učinit do 1 měsíce. Ještě napíšu, že ze třech přiznání mi budou vracet a pouze z jednoho bych měla doplácet 250,- Kč. Čeká mě tedy od FÚ pokuta za pozdní podání 4x500,-Kč nebo něco horšího? Případně bych mohla na již vytvořených přiznáních opravit datum? Dále se chystám opravovat daň.přiznání za rok 2011 a 2012, ale počítám, že na tom strávím cca 2-3 měs, než budu hotová a jsem trochu nervózní, kdyby mi náhodou přišla kontrola z FÚ - počítám, že na sebe upozorním opravami DPH za rok 2013. Existuje nějaká rada, jak to co nejlépe vyřešit? Děkuji pěkně za odpověď. Jana

Zobrazit odpověd

Prominutí úroků z prodlení  15.04.2014

Dobrý den, dne 03.04.14 jsem sepsal "Žádost o prominutí úroků z prodlení," adresovaný FU, z důvodu mého nepříznivého zdravotního stavu a díky neuspokojivé prognóze lékařů, o prominutí úroků z prodlení, které mi byly vyměřeny. Dnes jsem se ústně dozvěděl zamítavé stanovisko, mám dotaz, co mohu v mé situaci udělat, zda se odvolat apod.? V příloze zasílám odeslaný dopis FU: Žádost o prominutí úroků z prodlení Dovoluji si Vás tímto požádat z důvodu mého nepříznivého zdravotního stavu a díky neuspokojivé prognóze lékařů o prominutí úroků z prodlení, které mi byly vyměřeny. V 06/2011 po příjezdu rychlé záchranné služby a ošetření lékařem a sestrou mě vyneslo 8 přivolaných profesionálních hasičů z 1. patra rodinného domu. Toto si pamatuji jen matně, neboť jsem se druhý den probudil až v Nemocnici Jablonec nad Nisou (MUDr. Mourek – ošetřující lékař). Kde se několik dnů až týdnů pokoušeli přijít, co je příčinou mého zkolabování a částečného ochrnutí levé strany těla (nemohl jsem sám chodit). Po cca 1 měsíci jsem byl převezen do Nemocnice Liberec na odd. neurologie (p. primář MUDr. Suchomel), kde jsem byl operován v 07/2011 s verdiktem doktorů, že již nikdy nebudu moci chodit. Zde s velkým úskalím svým a personálu jsem se postavil do pomocného chodítka. Za pár dní mne převezli na rehabilitační odd. Nemocni v Jablonci n.N., kde mne několik měsíců rehabitovali s dolními končetinami. Po několika měsících jsem byl propuštěn do domácího ošetřování. V této době jsem zhubnul téměř 30 kg a následujících 15 měsíců jsem byl odkázán pouze na polohu vleže či ve stoje max. 10 min. Dodnes jsem při delším pohybu (chůzi)) odkázán na pomoc berlí. Sedět mohu teprve několik týdnů. Ochrnutí spodní části těla je nenávratné (dle lékařských vyjádření). I přesto se snažím o znovupostavení chodu své firmy, ale úroky z dlužných částek, které budou v nejbližší době uhrazeny jsou svou výší likvidní. V době mé hospitalizace v nemocnici se moje bývalá manželka (která zajišťovala administrativní chod firmy) rozhodla opustit společnou domácnost, současně s ní zmizely moje životní a firemní úspory. Tímto způsobem vyřešila krizovou situaci, a já jsem zůstal bez finančních prostředků (hotovost a peníze na BÚ) a při druhu mého podnikání (Autodoprava) tzn. splatnost faktur 45-90 dní, platy řidičů, nutné provozní výdaje, mýto, PHM (nafta) atd. jsem se dostal ne vlastní vinou do těžké životní situace, kdy jsem po 20 letech podnikání (nikdy jsem účetně nevykazoval 0, vždy jsem byl v kladných číslech zisku) a vždy řádně platící poplatník, za celou dobu mého podnikání jsem s tímto neměl problém. Dnes jsem v situaci, kdy vlastním cca 3 provozuschopné nákladní vozy + vleky ( z toho dva vozy jsou plně vytížené) a částka vyměřených úroků je přímo likvidní. Vybudoval jsem během cca 5 let ziskovou prosperující firmu, kdy se stále na nás obrací stálí zákazníci se zakázkami a i v dnešní době je pro mou firmu dostatek práce zajištěn. Přikládám zdravotní dokumentaci. Dosud jsem nikdy nežádal o prominutí úroků z prodlení. Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. Děkuji za odpověď J.L.

Zobrazit odpověd


Promlčení doměření daně  03.04.2014

Dobrý den. Prosím Vás o radu. V roce 2008 jsem měl příjem z pronájmu a nepodal daň.přiznání. V zaměstnání pouze podepsáno prohlášení / růžové /, ve kterém o tomto příjmu nic nebylo. Pak od roku 2010 ani toto růžové prohlášení nepodepisováno. Je toto již promlčené po 3 letech a nebo až po 6-ti letech ? Děkuji. Jarda

Zobrazit odpověd

Daň z nemovitosti  27.03.2014

Dobrý den, na konci roku 2013 podalo bytové družstvo návrh na vklad a na přelomu února a března jsme byli s manželem zapsáni jako vlastníci bytu do katastru nemovitostí. Do té doby byl byt družstevní. Ráda bych se zeptala, kdo v tomto případě podává přiznání k dani z nemovitosti - my nebo BD? Děkuji Vám mnohokrát za odpověď. Ledlová

Zobrazit odpovědPokuta při pozdním přihlášení se k dani  03.02.2014

Dobrý den, budu letos podávat daňové přiznání, kde mimo jiné budu uvádět příjmy z pronájmu nemovitosti jako fyzická osoba. Nyní jsem se někde dočetla, že toto jsem měla nahlásit na finanční úřad, když jsem začala mít příjmy z pronájmu. Co mi hrozí, pokud jsem toto nesplnila? Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd

Sankce za pozdní podání přiznání  29.01.2014

Ještě jednou dobrý den a děkuji Vám za vaši rychlou odpověď. Ještě bych měla jeden dotaz.To daňové přiznání z nemovitosti bohužel nestihnu do ledna podat, protoze žiji v zahraničí a budu se vracet koncem dubna max.prvni týden v květnu. Co se stane, když na FU podám přiznání až takto pozdě? Přijmou to ještě?Kolik budu platit  - cca nějakou pokutu či penále? Děkuji M

Zobrazit odpovědPromlčení povinnosti platit daň  23.01.2014

Dobrý den. S Vaším dovolením si upřesňuji termín promlčecí doba. Z dotazů a odpovědí zde by se dalo pochopit, že pokud se daňově přiznám / podám přiznání třeba na daň z příjmu či daň z nemovitosti atd.. / a pak neuhradím vyčíslenou daň, je promlčecí doba šest let, ale pokud z nějakého důvodu daňové přiznání nepodám, daná skutečnost se promlčí již za tři roky. Dalo by se to takto zjednodušeně říci ?  Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd

Promlčení povinnosti platit daň  20.01.2014

Dobrý den.

  1. Prosím, kdy promlčí daňové přiznání z příjmu s.r.o.za rok 2010 podané 8.4.2011. Bude to také 2.4.2014?
  2. Dotaz druhý nesouvisející s prvním: Prodej bytu v roce 2010 /osvobozeno/ a až v 2/2013 podáno na FÚ čestné prohlášení - na vlastní podnět a po domluvě s FÚ. Promlčí i toto v roce 2014 nebo je čestné prohlášení překážkou? Je pravděpodobné, že by ještě teď chtěli ev. z FÚ nějaké info k prodeji? Od podání mě nikdo nekontaktoval.
  3. Dotaz třetí: při pročítání vaší poradny jsem narazila na otázku - též na dobu promlčení a odpověď byla, že záleží, zda bylo či nebylo podáno daň. přiznání.Trochu mě to zmátlo, mohu požádat o vysvětlení? Velice děkuji.
Zobrazit odpověd


Lhůta pro zahájení kontroly  17.01.2014

Dobrý den, rád bych se zeptal, do kterého data může daňová kontrola šetřit daňovou evidenci za rok 2010? Měl jsem za to, že tento rok může kontrola prošetřit nejpozději do 31.3.2014, nicméně se přu s jedním účetním poradcem a ten tvrdí, že může kontrola rok 2010 šetřit do 31.3.2014. Nesmírně děkuji za odpověď, jak tomu doopravdy je.

Zobrazit odpověd


promlčení daně z nemovitosti  26.12.2013

Dobrý den, mám ve většinovém vlastnictví (3 majitelé) stavbu pro rodinnou rekreaci od roku 2003 ve které ale bydlí moje matka a já mám trvalé bydliště jinde. Nikdy nepřišla složenka na platbu daně z nemovitosti. Chci se zeptat jestli je nějaká promlčecí lhůta nebo budu muset doplatit všechny roky. Děkuji za odpověď. A T.

Zobrazit odpověd