O firmě

ADAR

Jsme s vámi takřka 20 let a přibližně tak velký je i náš tým. Podstatnou část našich zákazníků, jímž vedeme účetnictví, tvoří středně velké společnosti, mzdy spravujeme pro podniky od těch malých až po dvousethlavý tým a často pracujeme i pro zahraniční klienty – nejčastěji s německou nebo rakouskou účastí. Umíme se dobře postarat o společnosti i jednotlivce produkující nehmotný majetek jako jsou architekti, umělci a softwarové společnosti. Rádi pracujeme i pro nestátní neziskové organizace.
Záleží nám na tom, abyste byli co nejlépe informováni o ekonomickém vývoji Vaší společnosti. Jsme pružní v termínech i struktuře podávaných informací. Soustavně se vzděláváme, abychom Vás včas informovali o chystaných změnách zákonných normách. V neposlední řadě dbáme na přesnou dohodu o podobě a rozsahu činností, které pro Vás budeme vykonávat, protože víme, že jen dobře definovaná spolupráce pro Vás může být přínosem.

ADAR. O daních mluvte s námi.