Online poradna

Otázka:

Příjmy z pronájmu bytu

„V roce 2005 jsem koupil byt, který pronajímám. Na tento byt jsem si půjčil peníze na jeho zaplacení. Mám sice příjmy z pronájmu, ale současně splácím půjčku, takže zatím nemám z tohoto pronájmu žádný zisk. Dále za rok 2005 nebudu mít jiné příjmy. Musím podávat daňové přiznání. Jaká je sankce (pokuta) pokud daňové přiznání nepodám. Až jednou budu mít zisk z pronájmu, můžu si daňový základ snížit odečitatelnou položkou?“

Odpověď:

Zisk z pronájmu máte již nyní, protože půjčka není daňovou záležitostí - odečítají se Vám pouze úroky, nikoliv splátka jistiny. Takže přiznání podat musíte (a zaplatit daň) i za rok 2005. Za nepodání přiznání Vám mohou zvýšit vyměřenou daň o 10 %. Za nezaplacení daně Vám vyměří penále (100% za prvních jeden a půl roku, pak už se to moc nezvyšuje). Pokud zatajené daně přesáhnou cca 100 tis. Kč, jedná se o trestný čin, za který můžete dostat i vězení Příjmy si snižujete o odčitatelnou položku a všechny náklady související s pronájmem včetně odpisů bytu. Mám pocit, že ve Vašem případě budete z příjmu odvádět i zdravotní pojištění. Pokud však nepřesáhne minimální pojistné, které platíte teď, tak je to pro Vás jen formální změna.