Aktuality

Hlavní změny v účtování podnikatelů pro rok 2016

Přečtěte si, co se od 1.1.2016 mění, ať jste v obraze.

1) Zřizovací výdaje

Výdaje na založení společnosti se již nebudou považovat za dlouhodobý nehmotný majetek, ani když přesáhnou 60 tis. Kč. To znamená, že u nových obchodních společností zapsaných do obchodního rejstříku od 1. 1. 2016 budou veškeré výdaje související s jejich založením účtovány do (daňově uznatelných) nákladů nezávisle na jejich výši. Společnosti, které již započali odepisovat zřizovací výdaje v roce 2015 nebo dřívějších dokončí odepisování „postaru“ tj. rovnoměrně 60 měsíců.

2) Mimořádné náklady a výnosy

Ruší se účetní oddělení mimořádných nákladů a výnosů (ruší se účty skupiny 58 a 68). Případné výnosy a náklady mimořádného charakteru se budou účtovat na účty dle jejich charakteru popř. na účet ostatních provozních nákladů a výnosů (548 a 648) a pouze se uvedou zvlášť v příloze účetní závěrky.

3) Účtová skupina 61

Příjem vlastních výrobků popř. polotovarů na sklad a aktivace nedokončené výroby se nebude účtovat do výnosů (ruší se účtová skupina 61), ale zápornou hodnotou do nákladů (v účtové skupině 58).

4) Účtová skupina 62

Aktivace vnitropodnikové dopravy a dalších služeb, dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností popř. aktivace materiálu nebo zboží se nebude účtovat do výnosů (ruší se účtová skupina 62), ale zápornou hodnotou do nákladů (taktéž v účtové skupině 58).